ARTYKUŁ

Jak szybko i dokładnie harmonogramować zlecenia z Production Scheduler?

Harmonogramowanie zleceń może być szybkie i proste. Zobacz, jak APS Production Scheduler pomaga planistom zminimalizować przestoje na produkcji.

Praca planistów nie polega tylko na układaniu optymalnych scenariuszy produkcyjnych w średnim i długim terminie. Muszą oni też planować krótkoterminowe operacje; rozkładać pojedyncze zlecenia tak, aby wykorzystać potencjał każdej maszyny i uniknąć przestoju na liniach. Na bieżąco reagować na nieprzewidziane wydarzenia na linii produkcyjnej.
APS DELMIA Ortems Production Scheduler, ułatwia i przyspiesza im te zadania.

Jak działa DELMIA Ortems Production Scheduler?

Planista może łatwo zarządzać pojedynczymi zleceniami, są one widoczne na głównym widoku modułu do harmonogramowania zleceń. 

  • Prostokątne kafelki – zaplanowane operacje przypisane do danego zasobu.
  • Małe kwadraciki między operacjami – czasy przezbrojeń.
  • Szare pola na osi czasu –  przestój maszyny.
  • Czerwona, pionowa linia – początek okresu planowania.
  • Zielona, pionowa linia – okres zamrożony.

 

Co istotne, wszystkie operacje, które dotyczą tego samego produktu końcowego, są ze sobą połączone.


Jeśli planista przesunie na osi czasu jedną operację (np. z powodu awarii maszyny), to wszystkie operacje zależne przesuną się automatycznie.

Metody optymalizowania planu produkcyjnego

W razie awarii maszyny lub innego, nieoczekiwanego wydarzenia na linii,  planista musi przesunąć zlecenia w czasie, przez co wydajność zakładu spada. Dzięki APS Production Scheduler można szybko i łatwo ograniczyć ten spadek do minimum.

1. Przenieś opóźnione operacje na inne maszyny

Planista może ręcznie przenieść zlecenia na inne zasoby, które mają w danym czasie moc przerobową. System podświetli stanowiska, które są w stanie obsłużyć dany typ zlecenia.

2. Automatycznie zaplanuj zlecenia

Dzięki silnikowi optymalizacji, narzędzie może też samodzielnie rozłożyć opóźnione zlecenia na inne stanowiska. Uwzględni przy tym takie kryteria jak dostępność maszyn i operatorów, czasy przezbrojeń, czy nawet priorytet zleceń dla różnych klientów.

Z DELMIA Ortems planista szybko i dokładnie przeanalizuje sytuację na produkcji i podejmie trafne decyzje strategiczne. Wystarczy kilka kliknięć, aby zmniejszyć do minimum przestoje na produkcji i w pełni wykorzystać zasoby produkcyjne firmy.