Planowanie produkcji

Manufacturing Planner

Manufacturing Planner (MP) zapewnia proste planowanie produkcji. Jest modułem systemu APS DELMIA Ortems. To program do planowania produkcji, który służy do zbierania i przetwarzania informacji na temat obciążeń związanych ze zleceniami, wydajnością procesów oraz terminami realizacji. Uwzględnia wiele zmiennych i wskazuje na łączące je relacje. Dzięki temu błyskawicznie zidentyfikujesz wąskie gardła oraz zoptymalizujesz procesy wytwórcze.

Dzięki MP szybko zmodyfikujesz plan produkcji, zareagujesz elastycznie na problemy z wydajnością i na zmiany w popycie (dotyczące zasobów wewnętrznych i podwykonawczych). Mechanizm wyrównywania obciążeń na bieżąco wykrywa przypadki przekroczenia dostępnej wydajności i rekomenduje działania umożliwiające jej zbalansowanie.

Moduł MP pozwala m.in. na planowanie produkcji na stanowiska robocze metodą graficzną. Przejrzysta wizualizacja zadań na osi czasu, z rozbiciem na konkretne maszyny i procesy, poprawia trafność decyzji oraz jakość zarządzania produkcją.

MASTER PRODUCTION SCHEDULE

Wspomaganie tworzenia Master Production Schedule

Moduł MP pozwala skonstruować precyzyjny główny harmonogram produkcji (MPS – Master Production Schedule). Dzięki temu zabezpieczysz potrzebne do produkcji materiały i oszacujesz zdolność zakładu do przyjęcia kolejnych zamówień. Bazę MPS stanowią prognozy dotyczące popytu na określone produkty. Następnie dane są uzupełniane i automatycznie korygowane pod wpływem pojawiających się w systemie nowych zamówień.

Manufacturing Planner oferuje zaawansowane oraz interaktywne narzędzia przygotowania i planowania. Umożliwia tworzenie symulacji what if i szybkie przewidywanie skutków zmian w planie produkcji. Przeanalizujesz wiele wariantów rozwoju sytuacji, aby wybrać optymalny scenariusz działań.

KLUCZOWE ZALETY

Kluczowe zalety wdrożenia Manufacturing Planner

  • planowanie produkcji w ujęciu długo- i średnioterminowym (tygodnie, miesiące)
  • szybkie planowanie produkcji dla każdego produktu
  • analiza zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa
  • dynamiczne dostosowywanie planu do możliwości produkcyjnych
  • przewidywanie zapotrzebowania na zasoby na podstawie zmian popytu w czasie
  • automatyczne równoważenie obciążeń fabryki według czasu, dostępności i wydajności procesów produkcyjnych