Planowanie produkcji

Manufacturing Planner

Manufacturing Planner (MP) zapewnia proste planowanie produkcji. Jest modułem systemu APS DELMIA Ortems. To program do planowania produkcji, który służy do zbierania i przetwarzania informacji na temat obciążeń związanych ze zleceniami, wydajnością procesów oraz terminami realizacji. Uwzględnia wiele zmiennych i wskazuje na łączące je relacje. Dzięki temu błyskawicznie zidentyfikujesz wąskie gardła oraz zoptymalizujesz procesy wytwórcze.

Dzięki MP szybko zmodyfikujesz plan produkcji, zareagujesz elastycznie na problemy z wydajnością i na zmiany w popycie (dotyczące zasobów wewnętrznych i podwykonawczych). Mechanizm wyrównywania obciążeń na bieżąco wykrywa przypadki przekroczenia dostępnej wydajności i rekomenduje działania umożliwiające jej zbalansowanie.

Moduł MP pozwala m.in. na planowanie produkcji na stanowiska robocze metodą graficzną. Przejrzysta wizualizacja zadań na osi czasu, z rozbiciem na konkretne maszyny i procesy, poprawia trafność decyzji oraz jakość zarządzania produkcją.

Przenieś planowanie produkcji na nowy poziom

Dopasuj plan do możliwości produkcyjnych – w kilka kliknięć

Zautomatyzuj planowanie

Zamień planistę w superbohatera

Koniec z arkuszem kalkulacyjnym!

Przenieś planowanie produkcji na nowy poziom

Manufacturing Planner (MP) to program do planowania produkcji, który ułatwia, przyspiesza i automatyzuje tworzenie średnio i długoterminowych planów. Dzięki niemu w krótkim czasie stworzysz główny harmonogram produkcji i oszacujesz zdolność zakładu do przyjęcia kolejnych zamówień.

Odtwórz film na temat Delmia Ortems Planning screen

Dopasuj plan do możliwości produkcyjnych – w kilka kliknięć

Planowanie produkcji nigdy nie było prostsze! Moduł MP posiada graficzny interfejs, dzięki któremu łatwo wyrównasz obciążenia i przygotujesz plan.

Aby przenieść zadanie na inny dzień, wystarczy że przerzucisz kolorowy kafelek w inne miejsce na osi czasu. System automatycznie zaktualizuje plan i poinformuje Cię o konsekwencjach, np. o powstałych przeciążeniach.

Zautomatyzuj planowanie

Niech technologia planuje za Ciebie! Dzięki automatycznemu wyrównywaniu obciążeń, system przygotuje najlepszy możliwy plan produkcji, uwzględniający wszystkie zmienne, takie jak dostępność maszyn czy dostępność zasobów drugorzędowych. Silnik automatyzacji to potężne narzędzie, które zaoszczędzi planiście wiele godzin poświęconych manualnej pracy.

 

Odtwórz film na temat Delmia Ortems Planning screen

Zamień planistę w superbohatera

Jak zmieniłaby się Twoja firma, gdyby pracownicy potrafili przewidywać przyszłość? Z Manufacturing Plannerem, programem do planowania produkcji to możliwe! System pozwala na tworzenie analiz what if; planista łatwo przygotuje kilka scenariuszy produkcyjnych i sprawdzi, który z nich będzie najbardziej korzystny dla firmy.

Dzięki temu planista będzie mógł podejmować także decyzje strategiczne, np. zatrudnienie nowego pracownika czy zakup niezbędnej maszyny.  Szybko określi też najbliższy, wiarygodny termin realizacji nowego zlecenia produkcyjnego i potwierdzi zamówienie sprzedaży z klientem.

Koniec z arkuszem kalkulacyjnym!

Planowanie produkcji w Excelu przestaje się sprawdzać przy pewnej skali działań. Kiedy rośnie liczba produktów, zleceń i klientów, trudno jest dynamicznie aktualizować plan na statycznych arkuszach.

Zamień Excela na interaktywny, nowoczesny interfejs Delmia Ortems. Planuj produkcję dynamicznie, aby wykorzystać pełny potencjał przerobowy swojej fabryki.

Odtwórz film na temat Excel screen
KLUCZOWE ZALETY

Z Delmia Ortems Manufacturing Planner…

Pytania i odpowiedzi

Delmia Ortems korzysta z modelu produkcji, który uwzględnia wszystkie możliwe ograniczenia produkcyjne, takie jak dostępność linii i operatorów czy terminy dostaw. W systemie konfiguruje się także szereg kryteriów optymalizacji planu – w Delmia Ortems jest ich ponad 80.

Posiłkując się wprowadzonym modelem produkcji i kryteriami optymalizacji, system automatycznie rozkłada operacje tak, by cykl produkcyjny był optymalny, czyli jak najkrótszy.

Tak, można wprowadzić zmiany w zleceniach produkcyjnych bezpośrednio w planie produkcji. System automatycznie przebuduje plan uwzględniając nowe dane.

Tak, jeśli stworzymy plan uwzględniający dostępność surowców, to system automatycznie optymalizuje plan pod to kryterium. Ponadto system udostępnia różne możliwości analizy materiałowej; przykładowo podświetla na zielono operacje z pokryciem surowcowym, a na czerwono operacje zagrożone, bez pokrycia.

Planowanie produkcji w systemie DELMIA Ortems może odbywać się na dowolnej liczbie operacji – technicznie nie ma takich ograniczeń, choć istnieją dobre praktyki. Zakładamy, że wydajne harmonogramowanie produkcji (moduł Production Scheduler) odbywa się na od kilku do kilkudziesięciu tysięcy operacji.

W przypadku zgrubnego planowania średnio i długoterminowego (moduł Manufacturing Planner) liczba operacji się zwielokrotnia i można mówić nawet o kilkuset tysiącach operacji, które mogą być analizowane i zoptymalizowane w systemie.

W zależności od liczby operacji, wydajność przeliczania i optymalizacji jest bardzo wysoka. Czas przeliczania trwa od mikrosekund, do kilkunastu minut (w przypadku bardzo rozbudowanych, długoterminowych modeli produkcji).

ATO (Assemble to Order, montaż na zamówienie) – biznesowa strategia produkcji, zakładająca utrzymywanie odpowiednich zapasów części, elementów, całych segmentów w celu szybszego zmontowania finalnych produktów zamówionych przez klienta. Przykładem ATO może być producent komputerów PC, który po otrzymaniu zamówienia montuje dostosowany do wymagań komputer przy użyciu kompontentów: klawiatury, monitora, płyty głównej.

Batch Production (produkcja wsadowa) – metoda produkcji, w której produkty są wytwarzane w określonych grupach lub ilościach w założonych ramach czasowych. Pozwala na wprowadzanie czasowych zmian i modyfikacji w trakcie całego procesu produkcyjnego. Występuje w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, spożywczym i farmaceutyczny.

Continuous Manufacturing (produkcja ciągła) – organizacja produkcji, w której proces technologiczny jest realizowany nieprzerwanie (przez całą dobę i siedem dni w tygodniu), doprowadzanie surowców i odbieranie produktów odbywa się równocześnie, w sposób nieprzerwany.

Discrete Manufacturing (produkcja dyskretna) – produkcja wyróżniających się i zliczalnych jednostek wyrobów. Przykładem może być produkcja silników lub samolotów. Ogólnie rzecz biorąc, produkcja dyskretna polega na produkcji jednostkowej – dostarczaniu pojedynczych jednostek produktu końcowego.

Digital Manufacturing (produkcja cyfrowa) – zastosowanie systemów komputerowych w produkcji, łańcuchach dostaw, procesach. Cyfrowe technologie łączą systemy i procesy we wszystkich obszarach produkcji i tworzą zintegrowane podejście do operacji produkcyjnych, od projektu do wytworzenia i serwisowania produktów końcowych.

Load Leveling – metoda zmniejszania dużych wahań obciążeń i dostosowania potrzeb produkcyjnych do wydajności zasobów. Pozwala na optymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych zakładu.

MP (DELMIA Ortems Manufacturing Planner) – moduł wykorzystywany do planowania zdolności produkcyjnych w perspektywie średnio i długoterminowej. Jego zasadniczą rolą jest zapewnienie zdolności produkcyjnych dla przyjętego planu produkcji.

Production Plan (plan produkcji) – dokładny plan dotyczący asortymentu oraz ilości wyrobów gotowych, przewidzianych do wytworzenia, a także takie rozłożenie ich produkcji w czasie, aby zrealizować plan sprzedaży i osiągnąć zakładany zysk. Plan produkcji uwzględnia połączone ze sobą zarówno zagadnienia techniczne, jak i organizacyjne, ekonomiczne i zarządzania.

MTO (Make to Order, produkcja na zamówienie) – model realizacji produkcji bezpośrednio na zlecenie, bez długookresowych planów, w którym produkt jest dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. Taki model wykorzystuje się w produkcji artykułów rzemieślniczych, tworzeniu systemów informatycznych, branży automotive, ręcznie wykonywanych wyposażeń budynków, personalizowanych produktów ekskluzywnych.

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA
Zobacz pozostałe proponowane rozwiązania

Harmonogram produkcji

- Production Scheduler

Uwzględnia ograniczenia związane z maszynami, operatorami i narzędziami w celu optymalizacji planu produkcyjnego, sekwencji operacji produkcyjnych i zapasów surowców. Zwiększa produktywność i skraca czas przezbrojeń.

Synchronizowany system MRP

- Synchronized Requirements Planner

Modułu do planowania zapotrzebowania materiałowego (system MRP), który obsługuje wielopoziomową strukturę BOM (ang. Bill of Materials). Synchronizuje zapotrzebowanie i możliwości produkcyjne na surowce i produkty „just-in-time” na wszystkich poziomach BOM.

Z narzędzia do harmonogramowania produkcji APS Production Scheduler korzysta już tysiące firm z wielu branż produkcyjnych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego narzędzia oraz korzyści, jakie może przynieść Twojej firmie – porozmawiajmy.

Ewa Prokulewicz
Business Development Manager

Planowanie produkcji

Manufacturing Planner

Manufacturing Planner (MP) zapewnia proste planowanie produkcji. Jest modułem systemu APS DELMIA Ortems. To program do planowania produkcji, który służy do zbierania i przetwarzania informacji na temat obciążeń związanych ze zleceniami, wydajnością procesów oraz terminami realizacji. Uwzględnia wiele zmiennych i wskazuje na łączące je relacje. Dzięki temu błyskawicznie zidentyfikujesz wąskie gardła oraz zoptymalizujesz procesy wytwórcze.

Dzięki MP szybko zmodyfikujesz plan produkcji, zareagujesz elastycznie na problemy z wydajnością i na zmiany w popycie (dotyczące zasobów wewnętrznych i podwykonawczych). Mechanizm wyrównywania obciążeń na bieżąco wykrywa przypadki przekroczenia dostępnej wydajności i rekomenduje działania umożliwiające jej zbalansowanie.

Moduł MP pozwala m.in. na planowanie produkcji na stanowiska robocze metodą graficzną. Przejrzysta wizualizacja zadań na osi czasu, z rozbiciem na konkretne maszyny i procesy, poprawia trafność decyzji oraz jakość zarządzania produkcją.

MASTER PRODUCTION SCHEDULE

Wspomaganie tworzenia Master Production Schedule

Moduł MP pozwala skonstruować precyzyjny główny harmonogram produkcji (MPS – Master Production Schedule). Dzięki temu zabezpieczysz potrzebne do produkcji materiały i oszacujesz zdolność zakładu do przyjęcia kolejnych zamówień. Bazę MPS stanowią prognozy dotyczące popytu na określone produkty. Następnie dane są uzupełniane i automatycznie korygowane pod wpływem pojawiających się w systemie nowych zamówień.

Manufacturing Planner oferuje zaawansowane oraz interaktywne narzędzia przygotowania i planowania. Umożliwia tworzenie symulacji what if i szybkie przewidywanie skutków zmian w planie produkcji. Przeanalizujesz wiele wariantów rozwoju sytuacji, aby wybrać optymalny scenariusz działań.

KLUCZOWE ZALETY

Kluczowe zalety wdrożenia Manufacturing Planner

  • planowanie produkcji w ujęciu długo- i średnioterminowym (tygodnie, miesiące)
  • szybkie planowanie produkcji dla każdego produktu
  • analiza zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa
  • dynamiczne dostosowywanie planu do możliwości produkcyjnych
  • przewidywanie zapotrzebowania na zasoby na podstawie zmian popytu w czasie
  • automatyczne równoważenie obciążeń fabryki według czasu, dostępności i wydajności procesów produkcyjnych