Planowanie produkcji

Manufacturing Planner

Manufacturing Planner (MP) zapewnia proste planowanie produkcji. Jest modułem systemu APS DELMIA Ortems. To program do planowania produkcji, który służy do zbierania i przetwarzania informacji na temat obciążeń związanych ze zleceniami, wydajnością procesów oraz terminami realizacji. Uwzględnia wiele zmiennych i wskazuje na łączące je relacje. Dzięki temu błyskawicznie zidentyfikujesz wąskie gardła oraz zoptymalizujesz procesy wytwórcze.

Dzięki MP szybko zmodyfikujesz plan produkcji, zareagujesz elastycznie na problemy z wydajnością i na zmiany w popycie (dotyczące zasobów wewnętrznych i podwykonawczych). Mechanizm wyrównywania obciążeń na bieżąco wykrywa przypadki przekroczenia dostępnej wydajności i rekomenduje działania umożliwiające jej zbalansowanie.

Moduł MP pozwala m.in. na planowanie produkcji na stanowiska robocze metodą graficzną. Przejrzysta wizualizacja zadań na osi czasu, z rozbiciem na konkretne maszyny i procesy, poprawia trafność decyzji oraz jakość zarządzania produkcją.

Przenieś planowanie produkcji na nowy poziom

Dopasuj plan do możliwości produkcyjnych – w kilka kliknięć

Zautomatyzuj planowanie

Zamień planistę w superbohatera

Koniec z arkuszem kalkulacyjnym!

Przenieś planowanie produkcji na nowy poziom

Manufacturing Planner (MP) to program do planowania produkcji, który ułatwia, przyspiesza i automatyzuje tworzenie średnio i długoterminowych planów. Dzięki niemu w krótkim czasie stworzysz główny harmonogram produkcji i oszacujesz zdolność zakładu do przyjęcia kolejnych zamówień.

Dopasuj plan do możliwości produkcyjnych – w kilka kliknięć

Planowanie produkcji nigdy nie było prostsze! Moduł MP posiada graficzny interfejs, dzięki któremu łatwo wyrównasz obciążenia i przygotujesz plan.

Aby przenieść zadanie na inny dzień, wystarczy że przerzucisz kolorowy kafelek w inne miejsce na osi czasu. System automatycznie zaktualizuje plan i poinformuje Cię o konsekwencjach, np. o powstałych przeciążeniach.

Zautomatyzuj planowanie

Niech technologia planuje za Ciebie! Dzięki automatycznemu wyrównywaniu obciążeń, system przygotuje najlepszy możliwy plan produkcji, uwzględniający wszystkie zmienne, takie jak dostępność maszyn czy dostępność zasobów drugorzędowych. Silnik automatyzacji to potężne narzędzie, które zaoszczędzi planiście wiele godzin poświęconych manualnej pracy.

 

Zamień planistę w superbohatera

Jak zmieniłaby się Twoja firma, gdyby pracownicy potrafili przewidywać przyszłość? Z Manufacturing Plannerem, programem do planowania produkcji to możliwe! System pozwala na tworzenie analiz what if; planista łatwo przygotuje kilka scenariuszy produkcyjnych i sprawdzi, który z nich będzie najbardziej korzystny dla firmy.

Dzięki temu planista będzie mógł podejmować także decyzje strategiczne, np. zatrudnienie nowego pracownika czy zakup niezbędnej maszyny.  Szybko określi też najbliższy, wiarygodny termin realizacji nowego zlecenia produkcyjnego i potwierdzi zamówienie sprzedaży z klientem.

Koniec z arkuszem kalkulacyjnym!

Planowanie produkcji w Excelu przestaje się sprawdzać przy pewnej skali działań. Kiedy rośnie liczba produktów, zleceń i klientów, trudno jest dynamicznie aktualizować plan na statycznych arkuszach.

Zamień Excela na interaktywny, nowoczesny interfejs Delmia Ortems. Planuj produkcję dynamicznie, aby wykorzystać pełny potencjał przerobowy swojej fabryki.

KLUCZOWE ZALETY

Z Delmia Ortems Production Scheduler…

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA
Zobacz pozostałe proponowane rozwiązania

Harmonogram produkcji

- Production Scheduler

Uwzględnia ograniczenia związane z maszynami, operatorami i narzędziami w celu optymalizacji planu produkcyjnego, sekwencji operacji produkcyjnych i zapasów surowców. Zwiększa produktywność i skraca czas przezbrojeń.

Synchronizacja zleceń

- Synchronized Requirements Planner

Synchronizuje zapotrzebowanie i możliwości produkcyjne na surowce i produkty „just-in-time” na wszystkich poziomach BOM.

Igor Pakieła - Dyrektor Sprzedaży Systemy APS

Manufacturing Planner ułatwia planowanie produkcji już tysiącom firm z wielu branż produkcyjnych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat narzędzia, napisz do nas – chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania związane z szybkim i rzetelnym planowaniem produkcji.

Igor Pakieła
Dyrektor Sprzedaży
Systemy APS

Planowanie produkcji

Manufacturing Planner

Manufacturing Planner (MP) zapewnia proste planowanie produkcji. Jest modułem systemu APS DELMIA Ortems. To program do planowania produkcji, który służy do zbierania i przetwarzania informacji na temat obciążeń związanych ze zleceniami, wydajnością procesów oraz terminami realizacji. Uwzględnia wiele zmiennych i wskazuje na łączące je relacje. Dzięki temu błyskawicznie zidentyfikujesz wąskie gardła oraz zoptymalizujesz procesy wytwórcze.

Dzięki MP szybko zmodyfikujesz plan produkcji, zareagujesz elastycznie na problemy z wydajnością i na zmiany w popycie (dotyczące zasobów wewnętrznych i podwykonawczych). Mechanizm wyrównywania obciążeń na bieżąco wykrywa przypadki przekroczenia dostępnej wydajności i rekomenduje działania umożliwiające jej zbalansowanie.

Moduł MP pozwala m.in. na planowanie produkcji na stanowiska robocze metodą graficzną. Przejrzysta wizualizacja zadań na osi czasu, z rozbiciem na konkretne maszyny i procesy, poprawia trafność decyzji oraz jakość zarządzania produkcją.

MASTER PRODUCTION SCHEDULE

Wspomaganie tworzenia Master Production Schedule

Moduł MP pozwala skonstruować precyzyjny główny harmonogram produkcji (MPS – Master Production Schedule). Dzięki temu zabezpieczysz potrzebne do produkcji materiały i oszacujesz zdolność zakładu do przyjęcia kolejnych zamówień. Bazę MPS stanowią prognozy dotyczące popytu na określone produkty. Następnie dane są uzupełniane i automatycznie korygowane pod wpływem pojawiających się w systemie nowych zamówień.

Manufacturing Planner oferuje zaawansowane oraz interaktywne narzędzia przygotowania i planowania. Umożliwia tworzenie symulacji what if i szybkie przewidywanie skutków zmian w planie produkcji. Przeanalizujesz wiele wariantów rozwoju sytuacji, aby wybrać optymalny scenariusz działań.

KLUCZOWE ZALETY

Kluczowe zalety wdrożenia Manufacturing Planner

  • planowanie produkcji w ujęciu długo- i średnioterminowym (tygodnie, miesiące)
  • szybkie planowanie produkcji dla każdego produktu
  • analiza zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa
  • dynamiczne dostosowywanie planu do możliwości produkcyjnych
  • przewidywanie zapotrzebowania na zasoby na podstawie zmian popytu w czasie
  • automatyczne równoważenie obciążeń fabryki według czasu, dostępności i wydajności procesów produkcyjnych