CASE STUDY

Andea & NordGlass - wdrożenie systemu DELMIA Ortems w firmie NordGlass

Wkraczamy w nową erę planowania i harmonogramowania produkcji

W procesie wyboru systemu APS  zwracaliśmy uwagę nie tylko na sam produkt i jego producenta, ale również na partnera z którym będziemy system wdrażać. Firma Andea Solutions jest wiarygodnym partnerem z wieloletnim doświadczeniem na rynku systemów do obsługi produkcji. Współpraca i wsparcie jest na wysokim poziomie więc jesteśmy przekonani, że projekt osiągnie zamierzone cele we wskazanym czasie.

Maciej Krzysiek – Szef działu IT

NordGlass