POLITYKA PRYWATNOŚCI

Andea Solutions Sp. z o.o.

Polityka prywatności strony https://www.andea-aps.com

Andea Solutions Sp. z o.o. („my”, „nas” lub „nasz”) prowadzi stronę internetową https://www.andea-aps.com i jej subdomeny (razem „Strona internetowa”).

Niniejsza „Polityka prywatności” informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszej Strony oraz podczas kontaktu z nami, w tym poprzez formularze kontaktowe dostępne na stronie: https://www.andea-aps.com, osobiście, pocztą tradycyjną lub przy użyciu poczty elektronicznej.

  1. Administrator Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony internetowej lub w inny sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności jest Andea Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kapelanka 26, 30-347 Kraków, Polska („Andea”, „My”, „Nasz” lub „Nas”).

  1. Kontakt z nami

We wszystkich sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować:

pocztą: Andea Solutions Sp. z o.o. ul. Kapelanka 26, 30-347 Kraków, Polska;

telefonicznie: +48 12 259 35 20;

pocztą elektroniczną: rodo@andea.com;

poprzez formularz kontaktowy: https://andea-aps.com/kontakt/

  1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które uzyskujemy w sytuacjach objętych niniejszą Polityką Prywatności w następujących celach:

– w celu odpowiedzi na zapytania wysyłane do nas za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub na wiadomości wysyłane na nasze dane kontaktowe – w oparciu o nasz uzasadniony interes jako administratora danych osobowych,

W przypadku, gdy zdecydujesz się skontaktować z nami za pomocą dowolnego formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej, lub korzystając z naszych adresów e-mail, numerów telefonów, lub tradycyjnie drogą pocztową, lub osobiście, a także w sytuacjach, w których mamy prawo się z Tobą skontaktować (np. w celach marketingowych), będziemy przetwarzać dane osobowe, które nam przekazujesz lub są niezbędne do udzielenia odpowiedzi na Twoje zapytanie (w tym dane identyfikacyjne i kontaktowe, a także adres IP w przypadku korzystania z formularza kontaktowego na naszej stronie internetowej). Dane te przetwarzamy w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Andea, tj: w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną do nas wiadomość i dalszego kontaktu z Państwem, w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych oraz podmiotów trzecich, w celu archiwizacji i tworzenia kopii zapasowych danych w związku z nałożonym na nas jako administratora danych obowiązkiem należytej ochrony danych. W szczególności, kontaktowanie się z Tobą w celach marketingowych nie zawsze wymaga Twojej wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych – możemy również kontaktować się z Tobą z wykorzystaniem posiadanych przez nas danych, gdy nawiązaliśmy z Tobą relację i możesz oczekiwać, że uzyskasz taki kontakt z naszej strony (np. gdy wyrazisz zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych).

– w celu analizy korzystania ze Strony Internetowej, a także poprawy jej funkcjonowania i bezpieczeństwa – na podstawie naszego uzasadnionego interesu jako administratora danych osobowych,

Podczas korzystania przez Ciebie z Witryny zapisujemy takie dane jak: adres IP, typ i wersja urządzenia oraz przeglądarki, z której korzystasz, język, region, ustawienia przeglądarki internetowej, wybory dokonane w zakresie plików cookies oraz sposób korzystania ze strony internetowej, czas i data wizyty oraz inne dane diagnostyczne. W większości przypadków nie będziemy w stanie zidentyfikować Cię jako użytkownika i dane te będą dla nas anonimowe. Jednak w sytuacji, gdy będziemy w stanie połączyć je z Tobą, co może mieć miejsce w przypadku posiadania dodatkowych danych z innego źródła (np. zapiszemy takie dane, gdy skontaktujesz się z nami za pomocą formularza kontaktowego na naszej Stronie), stają się one dla nas Twoimi danymi osobowymi.

Dane te przetwarzamy z uwagi na to, że są one niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, czyli w szczególności: dostosowania sposobu wyświetlania Strony i jej personalizacji, zapisywania danych z formularzy w celu zachowania sesji i ułatwienia korzystania ze Strony, analizowania zachowań na Stronie w celu poprawy jej funkcjonowania i ochrony przed nadużyciami. Możemy również przetwarzać te dane na podstawie Twojej zgody – jeżeli dane te są dodatkowo wykorzystywane w celach marketingowych, a nie mamy z Tobą istniejących relacji biznesowych, które mogłyby stanowić prawnie uzasadniony interes dla przetwarzania tych danych, lub gdy są one zbierane w celu przekazania ich osobom trzecim:

– w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jeżeli pozostajemy z Tobą w istniejącej relacji biznesowej, a także jeżeli dopiero zamierzamy nawiązać taką relację na podstawie Twojej zgody,

– w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi – w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych,

– w celach archiwizacji i tworzenia kopii zapasowych – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, którym jest wypełnienie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych poprzez zachowanie odpowiednich zabezpieczeń.

 

  1. Jak długo przetwarzamy dane osobowe.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

– w celu kontaktu z Tobą – od dnia ich zebrania i tak długo, jak prowadzimy rozmowę w sprawie, w której nawiązałeś kontakt,

– w celach marketingowych – (i) w przypadku marketingu opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie – przez czas trwania naszego prawnie uzasadnionego interesu, tj. czas trwania łączącej nas relacji lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu, (ii) w przypadkach, gdy marketing opiera się na Twojej zgodzie – do czasu wycofania zgody,

– w celu poprawy funkcjonowania i bezpieczeństwa Serwisu – przez czas, w którym dane te są niezbędne do realizacji tego celu, nie dłużej jednak niż do czasu wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania,

– w celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami – przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń,

– dla celów archiwizacji i tworzenia kopii zapasowych – przez okres ustalony zgodnie z polityką tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji w Andea.

 

  1. Odbiorcy danych i przekazywanie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być ujawniane wyłącznie:

– podmiotom trzecim świadczącym na naszą rzecz usługi niezbędne do realizacji celów, w związku z którymi przetwarzamy Państwa dane (np. usługi IT, rekrutacja, komunikacja elektroniczna, hosting, marketing),

– podmiotom z grupy Andea (podmioty powiązane z Andea), w szczególności gdy świadczą sobie wzajemnie usługi, lub w ramach wewnętrznych celów administracyjnych grupy Andea (np. gdy wynika to z organizacji zadań w ramach grupy),

– odbiorcom, którym ujawnienie danych jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa lub nakaz sądu lub innego organu,

– innym odbiorcom, jeżeli udzielisz nam zgody na ujawnienie im danych lub jeżeli przekazanie im danych jest niezbędne dla ochrony Twoich żywotnych interesów lub żywotnych interesów innych osób lub dla dobra wspólnego.

Andea podejmie wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane są traktowane w sposób bezpieczny i zgodny z niniejszą Polityką Prywatności i żadne przekazanie Twoich danych osobowych nie będzie miało miejsca do organizacji lub kraju, chyba że istnieją odpowiednie kontrole obejmujące bezpieczeństwo Twoich danych i innych danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym USA, z którymi współpracujemy, takim jak dostawcy usług wymienionych poniżej. W każdym przypadku, gdy Twoje dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do państw, które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, zapewnimy, że odbywa się to na podstawie ważnej podstawy prawnej i z zastosowaniem zabezpieczeń wymaganych przez prawo.

  1. Linki do stron internetowych osób trzecich i dostawców usług

Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane, w tym do naszych profili w mediach społecznościowych (takich jak YouTube, LinkedIn i Facebook). Jeśli klikniesz na link osoby trzeciej, zostaniesz skierowany na stronę tej osoby trzeciej. Podczas odwiedzania tych stron obowiązują inne zasady niż opisane tutaj w zakresie przetwarzania danych osobowych, jak również ktoś inny jest administratorem danych tam przetwarzanych. Zalecamy zapoznanie się z zasadami obowiązującymi przy przetwarzaniu danych osobowych opublikowanymi przez administratorów tych stron internetowych.

Korzystamy również z usługodawców zewnętrznych dostarczających następujące usługi:

– Google Analytics, Google ReCaptcha i Google Ads – w celu rejestrowania i gromadzenia danych o tym, jak korzystasz z naszej Strony. Informacje te pomagają nam poprawić funkcjonowanie naszej Strony.

– Senuto i Semstorm – w celu analizy dostosowania naszej Strony do standardów wyszukiwarek internetowych.

– Facebook cookies – w celu ponownego targetowania, optymalizacji, raportowania i atrybucji reklam online.

 

  1. Prawa osoby, której dane dotyczą.

Masz prawo do:

– uzyskania informacji, dostępu do danych oraz otrzymania kopii danych. Masz prawo w dowolnym momencie zażądać informacji o swoich danych osobowych, które przechowujemy lub do których mamy dostęp. Na Państwa żądanie zostanie Państwu bezpłatnie przedstawiona kopia Państwa danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu. Za przesłanie każdej kolejnej kopii danych mamy prawo żądać opłaty, która pokryje uzasadnione koszty obsługi takiego żądania.

– wycofania zgody. Każdorazowo, gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, mają Państwo prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

– sprostowania danych osobowych. Podejmujemy uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Państwa dane osobowe są poprawne, kompletne i aktualne. W przypadku konieczności zmiany tych danych, prosimy o poinformowanie nas o tym.

– przenoszenia danych. Masz prawo żądać przeniesienia swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak również żądać przeniesienia danych do innego administratora danych, gdy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Państwa zgoda.

– usunięcia danych i ograniczenia przetwarzania. W przypadkach wskazanych w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, masz prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to nie ma jednak charakteru bezwzględnego – mogą zdarzyć się sytuacje, w których nadal będziemy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz również zażądać ograniczenia dalszego przetwarzania Twoich danych.

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadkach wskazanych w przepisach prawa przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes.

– wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – co do zasady będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W sprawie każdego z wymienionych powyżej praw możesz się z nami skontaktować w szczególności korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 2 Polityki Prywatności.

  1. Linki do stron internetowych osób trzecich i dostawców usług

Nasz Serwis może zawierać linki do innych stron internetowych, które nie są przez nas obsługiwane, w tym do naszych profili w mediach społecznościowych (takich jak YouTube, LinkedIn i Facebook). Jeśli klikniesz na link osoby trzeciej, zostaniesz skierowany na stronę tej osoby trzeciej. Podczas odwiedzania tych stron obowiązują inne zasady niż opisane tutaj w zakresie przetwarzania danych osobowych, jak również ktoś inny jest administratorem danych tam przetwarzanych. Zalecamy zapoznanie się z zasadami obowiązującymi przy przetwarzaniu danych osobowych opublikowanymi przez administratorów tych stron internetowych.

Korzystamy również z usługodawców zewnętrznych dostarczających następujące usługi:

– Google Analytics, Google ReCaptcha i Google Ads – w celu rejestrowania i gromadzenia danych o tym, jak korzystasz z naszej Strony. Informacje te pomagają nam poprawić funkcjonowanie naszej Strony.

– Senuto i Semstorm – w celu analizy dostosowania naszej Strony do standardów wyszukiwarek internetowych.

– Facebook cookies – w celu ponownego targetowania, optymalizacji, raportowania i atrybucji reklam online.

 

  1. Prawa osoby, której dane dotyczą.

Mają Państwo prawo do:

– Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz otrzymania kopii danych. Masz prawo w dowolnym momencie zażądać informacji o swoich danych osobowych, które przechowujemy lub do których mamy dostęp. Na Państwa żądanie zostanie Państwu bezpłatnie przedstawiona kopia Państwa danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu. Za przesłanie każdej kolejnej kopii danych mamy prawo żądać opłaty, która pokryje uzasadnione koszty obsługi takiego żądania.

– Prawo do wycofania zgody. Każdorazowo, gdy Państwa dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, mają Państwo prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.

– Prawo do sprostowania danych osobowych. Podejmujemy uzasadnione kroki, aby zapewnić, że Państwa dane osobowe są poprawne, kompletne i aktualne. W przypadku konieczności zmiany tych danych, prosimy o poinformowanie nas o tym.

– Prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo żądać przeniesienia swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jak również żądać przeniesienia danych do innego administratora danych, gdy podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest Państwa zgoda.

– Prawo do usunięcia danych i ograniczenia przetwarzania. W przypadkach wskazanych w przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, mają Państwo prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych. Prawo to nie ma jednak charakteru bezwzględnego – mogą zdarzyć się sytuacje, w których nadal będziemy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych. Możesz również zażądać ograniczenia dalszego przetwarzania Twoich danych.

– Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadkach wskazanych w przepisach prawa przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes.

– Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – co do zasady będzie to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawie każdego z wymienionych powyżej praw możesz się z nami skontaktować w szczególności korzystając z danych kontaktowych podanych w punkcie 2 Polityki Prywatności.

 

  1. Jak chronimy Państwa dane osobowe

Podejmujemy środki ostrożności, w tym środki organizacyjne, techniczne i fizyczne, aby pomóc zabezpieczyć dane przed przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem, utratą, zmianą i nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem do Twoich danych osobowych, które przetwarzamy. Zabezpieczenia te obejmują:

Personel. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie wykwalifikowani i upoważnieni pracownicy lub podwykonawcy, którzy mogą to robić wyłącznie na specjalne polecenie z naszej strony.

Środki bezpieczeństwa. Stosujemy szyfrowanie podczas przesyłania danych osobowych i używamy różnych mechanizmów, aby zapobiec uzyskaniu dostępu do danych osobowych przez osoby nieupoważnione. Utrzymujemy również fizyczne, elektroniczne i organizacyjne zabezpieczenia w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Bardziej szczegółowy opis naszych środków bezpieczeństwa jest dostępny na życzenie.

Chcemy, abyś czuł się pewnie korzystając z naszej Strony. Jednak powinieneś również zadbać o to, jak obchodzisz się ze swoimi danymi osobowymi i je ujawniasz, np. nie przesyłając danych przez niezabezpieczone kanały lub sieci oraz nie udostępniając swoich haseł i innych danych uwierzytelniających. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę swoich haseł, ograniczenie dostępu do swoich urządzeń i wylogowanie się ze stron internetowych.