Planowanie zapotrzebowania materiałowego - synchronizowany system MRP

Synchronized Requirements Planner

Synchronized Requirements Planner (SRP) to nazwa modułu do planowania zapotrzebowania materiałowego (system MRP), który obsługuje wielopoziomową strukturę BOM (ang. Bill of Materials). Moduł jest jednym z trzech, obok harmonogramowania produkcji i planowania produkcji, najważniejszych modułów systemu APS DELMIA Ortems. 
 
Moduł umożliwia automatyczne generowanie zleceń na półwyroby i tworzenie pomiędzy nimi dynamicznych powiązań. W praktyce oznacza to, że system monitoruje wykonanie poszczególnych zadań produkcyjnych (półwyrobów) i w przypadku opóźnień automatycznie koryguje plany produkcyjne.   
 

Synchronizowany system MRP generuje zlecenia dla wszystkich poziomów BOM. Jednocześnie uwzględnia dostępność maszyn, operacji i materiałów w warunkach ograniczonej wydajności. Pełni rolę wspomagającą wobec harmonogramowania produkcji (Production Scheduler) i planowania produkcji (Manufacturing Planner). To komfortowe narzędzie, dzięki któremu opracujesz wiele szczegółowych harmonogramów produkcji w ramach jednego systemu APS (Advanced Planning and Scheduling).

Kontroluj zapasy i przepływ materiałów dzięki zsynchronizowanemu systemowi MRP

Zautomatyzuj zlecenia półproduktów

Synchronized Requirements Planner (SRP) - Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie

Pytania i odpowiedzi

Kontroluj zapasy i przepływ materiałów dzięki zsynchronizowanemu systemowi MRP - moduł Synchronized Requirements Planner (SRP)

System klasy MRP – Synchronizacja zleceń – Synchronized Requirements Planner (SRP)  to moduł uzupełniający główne moduły planistyczne przeznaczony do zarządzania wielopoziomową strukturą BOM (z ang. Bill of Materials). Dzięki niemu łatwo i szybko zoptymalizujesz zapasy i zarządzisz stanami magazynowymi dla półproduktów. Z SRP wdrożysz w swoim zakładzie strategię zarządzania JiT (Just In Time).

Ekran programu - Kontroluj zapasy i przepływ materiałów dzięki zsynchronizowanemu systemowi MRP - moduł Synchronized Requirements Planner (SRP)
Odtwórz film na temat Delmia Ortems Planning screen

Zautomatyzuj zlecenia półproduktów

Dzięki SRP automatycznie wygenerujesz zlecenia na półwyroby, a system samodzielnie stworzy między nimi powiązania. W przypadku jednego opóźnionego zlecenia wszystkie te powiązane operacje i całe plany produkcyjne zostaną skorygowane. 

A wszystko zobaczysz na czytelnym, graficznym interfejsie, z którego skorzysta planista oraz każda inna osoba uprawniona w firmie.

Synchronized Requirements Planner (SRP) - Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie

System planowania potrzeb materiałowych MRP – Synchronized Requirements Planner tworzy połączenia pomiędzy półproduktami oraz gotowymi produktami, uwzględniając przy tym dostępność maszyn, operacji i materiałów w warunkach ograniczonej wydajności. 

SRP jest dopełnieniem funkcjonalnym dla DELMIA Ortems Production Scheduler i DELMIA Ortems Manufacturing Planner. Uzupełnia zarówno harmonogramowanie zleceń, jak i planowanie produkcji w długim terminie.

Z Delmia Ortems Synchronized Requirements Planner (SRP)

Pytania i odpowiedzi

MRP (z ang. Material Requirements Planning) to Planowanie zapotrzebowania materiałowego, czyli wszystkie firmowe procesy i systemy do obliczania, ile materiałów i komponentów jest potrzebnych do wyprodukowania produktu. Na system MRP składa się inwentaryzacja materiałów i komponentów w fabryce, określenie dodatkowych potrzeb materiałowych a także zaplanowanie produkcji lub zakupu produktów i półproduktów.

Zadaniem systemu MRP jest zwiększenie wydajności i elastyczności operacji na produkcji. Planowanie zapotrzebowania materiałowego realizuje się poprzez specjalistyczne oprogramowanie do zarządzania zasobami produkcyjnymi, takimi jak system APS Delmia Ortems, który wraz z synchronizowanym MRP dodatkowo uwzględnia pozostałe ograniczenia produkcyjne.

BOM (Bill Of Materials, zestawienie materiałowe) – wykaz surowców, podzespołów, części i ilości każdego z nich, potrzebnych do wytworzenia końcowego produktu.

Safety Stock (zapas bezpieczeństwa) – dodatkowa ilość towaru utrzymywana w celu zmniejszenia ryzyka braku towaru w magazynie. Działa jako zapas buforowy w przypadku, gdy sprzedaż jest większa niż planowana i/lub dostawca nie jest w stanie dostarczyć dodatkowych jednostek w oczekiwanym czasie.

S&OP (Sales & Operations Planning, planowanie sprzedaży i produkcji) – proces polegający na określeniu strategii realizacji celów przedsiębiorstwa, pozwalający na znalezienie rozwiązania kompromisowego pomiędzy żądaniami sprzedawców, specjalistów od marketingu, finansów, działalności operacyjnej i logistyki. Zastosowanie S&OP pozwala zredukować poziom nadmiernych zapasów oraz usprawnić działanie firmy, a w konsekwencji uzyskać zmniejszenie kosztów.

Supply Planning (planowanie dostaw) – cały proces planowania, który obejmuje operacje dystrybucji, produkcji i zaopatrzenia zgodnie z prognozami popytu, z uwzględnieniem ograniczeń wydajności i dostępności materiałów. Celem procesu jest zaplanowanie podaży, która jak najlepiej zaspokoi popyt na oferowany produkt/usługę.

SRP (DELMIA Ortems Synchronized Requirements Planner) – rozwiązanie pozwalające na tworzenie wielopoziomowych zestawień materiałów (BOM) i wspólnych zleceń produkcyjnych na półwyroby dla wielu wyrobów gotowych. Umożliwia planowanie produkcji i szczegółowe przygotowywanie harmonogramów produkcji w ramach jednego systemu planowania (APS). Generuje zlecenia dla wszystkich poziomów BOMów przy jednoczesnym uwzględnieniu dostępności maszyn, urządzeń, operacji i materiałów w warunkach ograniczonej wydajności.

SUR (służby utrzymania ruchu) – dział w firmie produkcyjnej stworzony dla zapewnienia dostępności infrastruktury technicznej zakładu, czyli maszyny, urządzenia, instalacji, który ma na celu zagwarantowanie prawidłowej eksploatacji infrastruktury. SUR odpowiada także często za konserwacje, remonty i przeglądy maszyn, prowadzenie rejestru wyposażenia zakładu, zapewnienie bezpieczeństwa ludzi i środowiska pracy.

Traceability (zdolność wyśledzenia, identyfikowalność) – monitorowanie produktu oraz jego pochodzenia na wszystkich etapach łańcucha dostaw.

Working Stock (zapas roboczy) – ilość materiałów i elementów stanowiących potrzebny w danym okresie zapas w celu zapewnienia optymalnego przebiegu produkcji.

Sprawdź także czym są i jak działają moduł do harmonogramowania produkcji i planowania produkcji

oraz czym jest system APS DELMIA Ortems.

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA
Zobacz pozostałe proponowane rozwiązania

Planowanie produkcji

- Manufacturing Planner

Oferuje analizę obciążeń
i identyfikację wąskich gardeł produkcyjnych w celu oceny możliwości produkcyjnych dla planowania średnio- i długo-terminowego.

Harmonogram produkcji

- Production Scheduler

Uwzględnia ograniczenia związane z maszynami, operatorami i narzędziami w celu optymalizacji planu produkcyjnego, sekwencji operacji produkcyjnych i zapasów surowców. Zwiększa produktywność i skraca czas przezbrojeń.

Igor Pakieła - Dyrektor Sprzedaży Systemy APS

Z narzędzia do harmonogramowania produkcji APS Production Scheduler korzysta już tysiące firm z wielu branż produkcyjnych. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego narzędzia oraz korzyści, jakie może przynieść Twojej firmie – porozmawiajmy.

Igor Pakieła
Dyrektor Sprzedaży
Systemy APS

Synchronized Requirements Planner to system klasy mrp, lub mrp systemy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się co to system mrp / system mrp ii przeczytaj sekcję pytania / odpowiedzi,