DELMIA Ortems - System APS do planowania i harmonogramowania produkcji

System APS DELMIA Ortems umożliwia zautomatyzowane, dynamiczne planowanie i harmonogramowanie produkcji przemysłowej. Monitorujesz na bieżąco wykonanie zadań i błyskawicznie reagujesz na sytuacje kryzysowe. Zarządzasz efektywnie potencjałem produkcyjnym i zapasami materiałów.

Z naszym systemem szybko opracujesz plany krótko-, średnio- i długoterminowe oraz szczegółowe harmonogramy produkcji. Łatwo zsynchronizujesz oraz zoptymalizujesz procesy produkcyjne na wielu liniach. Ponadto unikniesz problemów z nieterminową realizacją zamówień. Kontrolując terminy realizacji, jesteś w stanie reagować natychmiast na wszelkie zakłócenia. Dzięki temu zminimalizujesz ryzyko kosztownych przestojów maszyn i opóźnień w realizacji zamówień.  W efekcie dostarczysz wartość dodaną odbiorcom swojej oferty – wzmocnisz relacje z aktualnymi klientami i łatwiej pozyskasz nowych.

Z naszym oprogramowaniem planowanie produkcji jest precyzyjne i bezproblemowe. Dzięki niemu odzyskasz panowanie nad gospodarką zapasami, a opracowanie głównego harmonogramu produkcji (Master Production Schedule) zajmie Ci o połowę mniej czasu. Planowanie procesów produkcyjnych nigdy nie było tak proste!

Nasz moduł synchronizowany system MRP do planowania zapotrzebowania materiałowego pozwoli Ci na automatyzację zleceń na półwyroby i utworzenie dynamicznych powiązań między nimi. Ten system znacząco usprawni sposób opracowywania szczegółowych harmonogramów produkcji i ułatwi kontrolę wykonania wyznaczonych zadań produkcyjnych, automatycznie korygując plany produkcyjne w razie opóźnień.

PODNIEŚ WSKAŹNIKI
Podnieś wskaźniki efektywności produkcji z systemem APS

System APS (Advanced Planning and Scheduling) jest rozwinięciem i uzupełnieniem funkcji oprogramowania ERP oraz MES. Zbiera dane na temat przebiegu produkcji, aby układać precyzyjne plany i harmonogramy działań. Dzięki temu unikniesz błędów w planowaniu procesów i zamawianiu surowców lub podzespołów niezbędnych do realizacji zamówień produkcyjnych.

Efektywne planowanie obniża koszty i podnosi wskaźniki wydajności produkcji. Twoje przedsiębiorstwo będzie wytwarzało więcej niż kiedykolwiek przedtem. Zrealizujesz złożone projekty, wymagające maksymalnej precyzji planowania czasu trwania procesów technologicznych. Korzystając z tych samych zasobów, wyzwolisz wyższy potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Planowanie i optymalizacja

wydajności zakładu

Optymalizacja stanów magazynowych

surowców, elementów

i prognozowanych wymagań

dotyczących zapasów

Możliwość wglądu w dane i zarządzania

dziennym zapotrzebowaniem netto,

dostępnym potencjałem produkcyjnym

i zapasami materiałów na dowolnym

poziomie zestawień materiałowych

Możliwość zarządzania procesem

produkcji pod kątem złożoności

produktówi dynamiki rynku

Wieloliniowa optymalizacja

i synchronizacja harmonogramu

uwzględniająca ograniczania procesu

produkcji

Analiza wspomagania decyzji oraz

symulacje typu what-if

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA
Jak System APS Delmia Ortems pomoże Twojemu przedsiębiorstwu?

Planowanie produkcji

- Manufacturing Planner

Oferuje analizę obciążeń
i identyfikację wąskich gardeł produkcyjnych w celu oceny możliwości produkcyjnych dla planowania średnio- i długo-terminowego.

Harmonogram produkcji

- Production Scheduler

Uwzględnia ograniczenia związane z maszynami, operatorami i narzędziami w celu optymalizacji planu produkcyjnego, sekwencji operacji produkcyjnych i zapasów surowców. Zwiększa produktywność i skraca czas przezbrojeń.

Synchronizowany system MRP

- Synchronized Requirements Planner

Synchronizuje zapotrzebowanie i możliwości produkcyjne na surowce i produkty „just-in-time” na wszystkich poziomach BOM.

ZYSK

Jaki może być Twój zysk?

0%

skrócenie cyklów

produkcyjnych

0%

zmniejszenie poziomu

zapasów

0%

zwiększenie wydajności

produkcji

0%

skrócenie czasu

przezbrojeń

0%

skrócenie czasu

przygotowania planu produkcji

0%

planowanie i monitorowanie

zleceń

0%

wzrost poziomu

obsługi klienta

OPTYMALIZACJA I INTEGRACJA

Optymalizacja wydajności produkcji
i integracja z zewnętrznymi źródłami danych

Visual Interface Configurator (VIC) umożliwia integrację systemu DELMIA Ortems z zewnętrznymi źródłami danych takimi jak pliki, bazy danych lub inne systemy informatyczne. Sprawdzona technologia tego narzędzia umożliwia łatwą integrację z innymi systemami nie wymagając przy tym tworzenia kodu/programowania.

Za pomocą tego modułu realizowane są połączenia między innymi z systemami ERP i MES. Dodatkowo system DELMIA Ortems posiada dedykowany i certyfikowany adapter umożliwiający integrację z systemem SAP.

Pytania i odpowiedzi

Tak, system DELMIA Ortems, dzięki modułowi Visual Interface Configurator, można połączyć z dowolnym systemem ERP.

Tak, interfejs systemu DELMIA Ortems pozwala zmieniać i dostosowywać dynamicznie m.in. oś czasu, na której wyświetlane są zlecenia i operacje produkcyjne i ustawiać różne jednostki czasu. np. minuty, dni, tygodnie czy miesiące. System umożliwia też pełną konfigurację informacji na temat zleceń, które pojawiają się w systemie: można dowolnie zmieniać opisy zleceń, ich numery czy dowolne, inne informacje.

Tak, system posiada moduł raportowania, który pozwala na eksportowanie zestawień w formacie np. PDF. Drugi sposób raportowania to wyciąganie raportów bezpośrednio z bazy danych systemu do Excela albo dowolnego narzędzia statystycznego.

Nie, system delmia Ortems jest systemem klasy APS i odpowiada za automatyczne przygotowanie optymalnego i realistycznego planu produkcji. 

Raportowanie produkcji odbywa się w systemach klasy MES i ERP, skąd dane o zakończeniu operacji i zleceń produkcyjnych trafiają do systemu APS.

Informacja o wykonaniu produkcji jest przekazywana zazwyczaj z systemu MES (lub innego źródła danych o raportowaniu realizacji produkcji) do ERP, a stamtąd do systemu APS.

APS (Advanced Planning and Scheduling, zaawansowany system do planowania i harmonogramowania produkcji) – stanowi rozwinięcie systemu ERP, pozwala wykonywać złożone operacje planistyczne i symulacyjne wraz z optymalizacją, umożliwia tworzenie w krótkim czasie harmonogramu produkcji dla wielu wyrobów przy wsparciu zróżnicowanych procesów w firmie, uwzględniając ograniczone możliwości zasobów produkcyjnych.

Customer Service Level (poziom obsługi klienta) – to miara zadowolenia klienta z zaspokojenia jego potrzeb przede wszystkim pod względem jakości dostarczonych produktów, terminowości wykonania zamówienia, niezawodności i komfortu.

Demand Planning (planowanie popytu) – wielofunkcyjny proces, który pomaga oszacować wielkość popytu i sprzedaży w celu takiego zorganizowania procesów produkcyjnych i zaplanowania budżetu, aby zaspokoić zapotrzebowania klientów na produkty, jednocześnie minimalizując nadmierne zapasy i unikając zakłóceń w łańcuchu dostaw.

EWI (Electronic Work Instruction, elektroniczne instrukcje pracy) – narzędzia w postaci filmów, obrazów, a nawet oprogramowania do wizualizacji 3D i symulacji, które instruują pracowników hali produkcyjnej, jak mają wykonywać swoje zadania.

ERP (Enterprise Resource Planning, planowanie zasobów przedsiębiorstwa) – system do zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, tj. zespołem pracowników, zasobami materiałowymi, finansami, umożliwiający optymalizację wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa oraz zachodzących w nim procesów.

Forecast – przewidywanie wielkości produkcji (popytu, sprzedaży, zapotrzebowania na zasoby czy nowe produkty) w wyniku badania i analizy dostępnych istotnych danych.

Genealogy (genealogia) – jedna z funkcji systemu zarządzania produkcją, pozwalająca na kontrolowanie partii produkcyjnych poprzez śledzenie pochodzenia gotowego wyrobu od surowca po produkt finalny, od dostawcy do odbiorcy końcowego. Śledzenie procesów produkcyjnych i tworzenie genealogii to obecnie podstawowy element kontroli produkcji, gwarantujący bezpieczeństwo klienta.

Lean Manufacturing – system zarządzania produkcją, mający na celu minimalizację wykorzystania wszystkich zasobów, włączając w to czas. Jednocześnie zakłada dostarczanie produktów i usług o najwyższej jakości, przy zachowaniu niskich kosztów produkcji.

Labor – zasoby ludzkie wspierające realizację procesów produkcyjnych.

MES (Manufacturing Execution System, system zarządzania produkcją) – system wykorzystywany w produkcji do śledzenia i dokumentowania przetwarzania surowców w produkty gotowe, umożliwiający efektywne zbieranie informacji w czasie rzeczywistym oraz kontrolę wielu elementów procesu produkcyjnego, np. nakładów, personelu, maszyn i usług wsparcia.

MOM (Manufacturing Operations Management, zarządzanie operacjami produkcyjnymi) – obejmuje działania klasycznego systemu MES, czyli np. zarządzanie działaniami pracowników, zasobami i materiałami, przy jednoczesnym umożliwieniu zarządzania całym przedsiębiorstwem, tj. kontrola magazynowania, wysyłki, konserwacji materiałów, jakości.

PLM (Product Lifecycle Management, zarządzanie cyklem życia produktu) – proces zarządzania całym cyklem życia produktu od koncepcji wyrobu przez opracowanie konstrukcyjno-technologiczne, produkcję, serwis produktu aż do utylizacji. Zwykle zawiera w sobie możliwość utrzymywania aktualnej dokumentacji z wszelkimi jej zmianami.

VIC (Visual Interface Configurator) – rozwiązanie umożliwiające integrację systemu DELMIA Ortems z zewnętrznymi źródłami danych takimi jak pliki, bazy danych lub inne systemy informatyczne. Sprawdzona technologia tego narzędzia umożliwia łatwą komunikację z innymi systemami, nie wymagając przy tym tworzenia kodu/programowania. Za pomocą tego modułu realizowane są połączenia między innymi z systemami ERP i MES.