DELMIA Ortems - System APS do planowania i harmonogramowania produkcji

DELMIA Ortems 

System APS DELMIA Ortems umożliwia zautomatyzowane, dynamiczne planowanie i harmonogramowanie produkcji przemysłowej. Monitorujesz na bieżąco wykonanie zadań i błyskawicznie reagujesz na sytuacje kryzysowe. Zarządzasz efektywnie potencjałem produkcyjnym i zapasami materiałów.

Z naszym systemem szybko opracujesz plany krótko-, średnio- i długoterminowe oraz szczegółowe harmonogramy produkcji. Łatwo zsynchronizujesz oraz zoptymalizujesz procesy produkcyjne na wielu liniach. Ponadto unikniesz problemów z nieterminową realizacją zamówień. Kontrolując terminy realizacji, jesteś w stanie reagować natychmiast na wszelkie zakłócenia. Dzięki temu zminimalizujesz ryzyko kosztownych przestojów maszyn i opóźnień w realizacji zamówień.  W efekcie dostarczysz wartość dodaną odbiorcom swojej oferty – wzmocnisz relacje z aktualnymi klientami i łatwiej pozyskasz nowych.

Z naszym oprogramowaniem planowanie produkcji jest precyzyjne i bezproblemowe. Dzięki niemu odzyskasz panowanie nad gospodarką zapasami, a opracowanie głównego harmonogramu produkcji (Master Production Schedule) zajmie Ci o połowę mniej czasu. Planowanie procesów produkcyjnych nigdy nie było tak proste!

PODNIEŚ WSKAŹNIKI
Podnieś wskaźniki efektywności produkcji z systemem APS

System APS (Advanced Planning and Scheduling) jest rozwinięciem i uzupełnieniem funkcji oprogramowania ERP oraz MES. Zbiera dane na temat przebiegu produkcji, aby układać precyzyjne plany i harmonogramy działań. Dzięki temu unikniesz błędów w planowaniu procesów i zamawianiu surowców lub podzespołów niezbędnych do realizacji zamówień produkcyjnych.

Efektywne planowanie obniża koszty i podnosi wskaźniki wydajności produkcji. Twoje przedsiębiorstwo będzie wytwarzało więcej niż kiedykolwiek przedtem. Zrealizujesz złożone projekty, wymagające maksymalnej precyzji planowania czasu trwania procesów technologicznych. Korzystając z tych samych zasobów, wyzwolisz wyższy potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa.

NAJWAŻNIEJSZE FUNKCJE

Planowanie i optymalizacja

wydajności zakładu

Optymalizacja stanów magazynowych

surowców, elementów

i prognozowanych wymagań

dotyczących zapasów

Możliwość wglądu w dane i zarządzania

dziennym zapotrzebowaniem netto,

dostępnym potencjałem produkcyjnym

i zapasami materiałów na dowolnym

poziomie zestawień materiałowych

Możliwość zarządzania procesem

produkcji pod kątem złożoności

produktówi dynamiki rynku

Wieloliniowa optymalizacja

i synchronizacja harmonogramu

uwzględniająca ograniczania procesu

produkcji

Analiza wspomagania decyzji oraz

symulacje typu what-if

PROPONOWANE ROZWIĄZANIA
Jak System APS Delmia Ortems pomoże Twojemu przedsiębiorstwu?

Planowanie produkcji

- Manufacturing Planner

Oferuje analizę obciążeń
i identyfikację wąskich gardeł produkcyjnych w celu oceny możliwości produkcyjnych dla planowania średnio- i długo-terminowego.

Harmonogram produkcji

- Production Scheduler

Uwzględnia ograniczenia związane z maszynami, operatorami i narzędziami w celu optymalizacji planu produkcyjnego, sekwencji operacji produkcyjnych i zapasów surowców. Zwiększa produktywność i skraca czas przezbrojeń.

Synchronizowany system MRP

- Synchronized Requirements Planner

Synchronizuje zapotrzebowanie i możliwości produkcyjne na surowce i produkty „just-in-time” na wszystkich poziomach BOM.

ZYSK

Jaki może być Twój zysk?

0%

skrócenie cyklów

produkcyjnych

0%

zmniejszenie poziomu

zapasów

0%

zwiększenie wydajności

produkcji

0%

skrócenie czasu

przezbrojeń

0%

skrócenie czasu

przygotowania planu produkcji

0%

planowanie i monitorowanie

zleceń

0%

wzrost poziomu

obsługi klienta

OPTYMALIZACJA I INTEGRACJA

Optymalizacja wydajności produkcji
i integracja z zewnętrznymi źródłami danych

Visual Interface Configurator (VIC) umożliwia integrację systemu DELMIA Ortems z zewnętrznymi źródłami danych takimi jak pliki, bazy danych lub inne systemy informatyczne. Sprawdzona technologia tego narzędzia umożliwia łatwą integrację z innymi systemami nie wymagając przy tym tworzenia kodu/programowania.

Za pomocą tego modułu realizowane są połączenia między innymi z systemami ERP i MES. Dodatkowo system DELMIA Ortems posiada dedykowany i certyfikowany adapter umożliwiający integrację z systemem SAP.