WEBINAR/CASE STUDY/ARTYKUŁ

Przezbrajanie maszyn, czas przezbrojenia - wykorzystanie w systemie APS

Na tej stronie możesz zobaczyć 7 Webinar Akademii APS dotyczącego skracania czasów przezbrojeń, dowiesz się jak firma Lavigne zwiększyła wydajność swojej produkcji w tym zmniejszyła łączny czas przezbrojenia (case study), wreszcie przeczytasz ekspercki artykuł Czym są czasy przezbrojeń, dlaczego warto je minimalizować i jak to robić?  
 
Chciałbyś wiedzieć więcej lub masz dodatkowe pytania? Zapraszamy do kontaktu.

Czasy przezbrojeń – definicja, obsługa, optymalizacja

Firma Lavigne zwiększa wydajność swojej produkcji z systemem DELMIA Ortems

Czym są czasy przezbrojeń, dlaczego warto je minimalizować i jak to robić?

Pytania i odpowiedzi

Czasy przezbrojeń – definicja, obsługa, optymalizacja

7 Webinar Akademii APS

System APS DELMIA Ortems to narzędzie dedykowane do budowania zaawansowanego harmonogramowania produkcji. Ułatwia i przyspiesza  planowanie krótko – i średnioterminowe.

A także pozwala zarządzać wieloma czynnikami wpływającymi na terminowość realizacji planów oraz ich zagrożenia.

O jednym z tych czynników  – czasach przezbrojeń – rozmawiają w naszym siódmym webinarze z cyklu Akademia APS,  nasi eksperci Igor Pakieła, Małgorzata Bazan i Grzegorz Nowak

 

Czynności związane z przygotowaniem maszyn do realizacji różnych planów produkcji wiążą się z powstawaniem przerw potrzebnych na przezbrojenie.

Zmniejszają one dostępność zasobów oraz negatywnie wpływają na elastyczność planu produkcji. Minimalizacja czasów przezbrojeń jest jednym z najczęstszych wyzwań, z którymi mierzą się firmy produkcyjne.

Podczas naszego siódmego webinaru dowiesz się, jak system APS:

– definiuje i zarządza czasami przezbrojeń,

– automatycznie identyfikuje, oblicza i uwzględnia na planie produkcyjnym czasy przezbrojeń, bazując na zdefiniowanych parametrach związanych z przygotowaniem maszyny,

– tworzy realistyczny i optymalny plan produkcji, minimalizując czasy przezbrojeń.

Przedstawiamy także bardzo interesujące case study firmy LAVIGNE z wdrożenia systemu APS DELMIA Ortems oraz realne korzyści jakie odniósł klient bezpośrednio po wdrożeniu.

Zapraszamy!

Czasy przezbrojeń – definicja, obsługa, optymalizacja

* Webinar już się odbył. Nagranie możesz zobaczyć po uzupełneniu formularza. 

Na webinarze poruszyliśmy tematy takie jak:

0:00 – 3:08 Wstęp

3:09 – 9:08 Andea – kim jesteśmy? Prezentacja firmy.

9:09 – 12:01 Struktura systemu APS DELMIA Ortems, Ortems MP, Ortems SRP, Ortems PS.

12:02 – 14:42 Czasy przezbrojeń – definicja.

14:42 – 20:08 Czasy przezbrojeń – obsługa.

20:09 – 24:20 Czasy przezbrojeń – optymalizacja.

24:20 – 36:39 Prezentacja demo „Czasy przezbrojeń – definicja, obsługa, optymalizacja” – film.

36:54 – 44:47 Case study – firma LAVIGNE – Skuteczny i optymalny harmonogram produkcji.

44:48 – 49:10 Sesja Q&A.

49:10 – 49:39 Zakończenie. Bądźmy w kontakcie!

Firma Lavigne zwiększa wydajność swojej produkcji z systemem DELMIA Ortems

Firma Lavigne to francuski producent ilustrowanych kalendarzy, upominków biznesowych, markowych przedmiotów reklamowych i artykułów papierniczych. Zawsze stara się reagować na nowe trendy, dostosowując swoje produkty do potrzeb rynku. Dlaczego zdecydowała się na wdrożenie kompleksowego systemu do zaawansowanego planowania i harmonogramowania produkcji DELMIA Ortems?

Lavigne zwiększa wydajność swojej produkcji z systemem DELMIA Ortems

Produkcja tego przedsiębiorstwa charakteryzuje się dużą sezonowością. Aż 85% rocznego obrotu pochodzi z ostatniego kwartału roku. Przypadające na ten okres obciążenia produkcyjne stanowią duże wyzwanie dla firmy, której priorytetem jest utrzymanie wysokiego zadowolenia klienta i dotrzymanie terminów. Dodatkową trudnością są również nagłe zamówienia składane w tym okresie przez klientów.

Firma Lavigne, która wcześniej nie posiadała ustrukturyzowanego planowania, a swoje decyzje i działania w tym zakresie podejmowała w oparciu o doświadczenie i intuicję, stanęła przed koniecznością nabycia oprogramowania, które pozwoli jej uzyskać wykonalny i realistyczny plan uwzględniający dostępne zasoby i ograniczenia produkcyjne.

Lavigne zdecydowała się na rozwiązanie DELMIA Ortems przeznaczone do zarządzania wszystkimi procesami planowania firmy. System został wdrożony w 2016 roku w rekordowo szybkim czasie. Rozwiązanie tchnęło nowe życie w sposób, w jaki pracowała firma. Plan produkcji jest w pełni zoptymalizowany i elastyczny – pozwala na szybką identyfikację wąskich gardeł, wprowadzanie priorytetów zamówień czy dokonywanie szybkich zmian i modyfikacji z widocznymi konsekwencjami podjętych działań. Pracownicy posiadają całkowitą kontrolę i widoczność harmonogramu produkcji, które obecnie stanowi dla nich jedno wiarygodne źródło informacji.

Firma Lavigne dzięki wdrożeniu systemu DELMIA Ortems odniosła szereg korzyści, wśród których jako najważniejsze wskazuje:

  • Zwiększenie wydajności produkcji o 30%
  • Wzrost jakości obsługi zleceń produkcyjnych do poziomu 95%
  • Poprawa jakości i terminowości dotrzymywania zobowiązań handlowych
  • Lepsza synchronizacja przepływów zleceń produkcyjnych
  • Redukcja czasów przezbrojeń maszyn
  • Zmniejszenie ilości błędnych decyzji

Czym są czasy przezbrojeń, dlaczego warto je minimalizować i jak to robić?

Czym jest czas przezbrojenia?

Czas przezbrojenia (inaczej czas przygotowawczo-zakończeniowy lub z j. ang setup time czy changeover time) to czas potrzebny na przygotowanie maszyny do wyprodukowania kolejnej jednostki produktu. Liczy się go od momentu zatrzymania maszyny po wykonaniu jednej operacji, do momentu uruchomienia kolejnej.

Na czas przezbrojebia maszyny składają się takie czynności jak czyszczenie,, przeprogramowanie, naprawa, czy wymiana jakiejś części.

Czym jest czas przezbrojenia maszyny

Czasem przezbrojenia zarządza się z poziomu harmonogramu produkcji. Zadaniem planistów jest takie ustawienie operacji, aby sumaryczny czas przezbrojeń był jak najmniejszy – dzięki temu produkcja całej firmy jest bardziej elastyczna i opłacalna.

Co ważne, przezbrojeń maszyn nie da się uniknąć – produkcja nie może działać bez przerwy, bo narzędzia się zużywają, części brudzą, a wyroby zmieniają. Przezbrojenia są integralną częścią procesu produkcyjnego i wyzwaniem, przed jakim stoją firmy, to skrócenie ich czasu do niezbędnego minimum.

Pomagają im w tym systemy do harmonogramowania i optymalizacji zleceń, takie jak Delmia Ortems Production Scheduler.

Co to jest przezbrojenie maszyny?

Rodzaje czasów przezbrojeń

Na harmonogramie produkcyjnym wyróżniamy dwa rodzaje czasów przezbrojeń: czasy przezbrojeń proste i złożone.

Czas przezbrojeń prosty

Czyli czas przezbrajania związany ze zmianą narzędzia podczas kolejnych operacji na maszynie. Polega na określeniu czasu potrzebnego na przygotowanie stanowiska, jeśli wykonamy daną operację lub skorzystamy z danego narzędzia. Czas prosty może być stały lub zmienny w zależności od rodzaju narzędzia.

Czas przezbrojeń złożony

Złożone czasy przezbrojeń są zależne od wielu parametrów.

Rozróżniamy Parametry dyskretne, czyli takie gdzie możemy określić konkretne wartości dla tych parametrów, np. maszyna może skorzystać z koła stożkowego lub płaskiego. Wówczas można wskazać konkretną wartość czasu przezbrojenia przy jednoznacznej zmianie parametru i zdefiniować matryce przezbrojeń.

Drugi rodzaj to Parametry ciągłe, które definiują czas przezbrojeń dla zmiany parametrów z poszczególnych zakresów wartości.

Jak optymalizować czas przezbrajania w systemie Delmia Ortems?

System Delmia Ortems został stworzony po to, aby planiści mogli w łatwy sposób zarządzać zleceniami na produkcji – w tym czasami przezbrojeń. Zobaczmy, w jaki sposób dzięki temu narzędziu zakłady produkcyjne mogą skracać do minimum proces przezbrojenia maszyny.

Interfejs systemu

System APS Delmia Ortems Production Scheduler pozwala optymalizować, czyli minimalizować czasy przezbrojeń na planie produkcyjnym. Na poniższym zdjęciu, pod postacią kolorowych prostokątów, widać zaplanowane operacje na produkcji. Małe kwadraty pomiędzy nimi to czas potrzebny na przezbrojenie maszyny.

Ekrean programu do harmonogramowania produkcji na którym małe kwadraty to czas potrzebny na przezbrojenie maszyny

Aby sprawdzić szczegóły związane z przezbrojeniem, wystarczy kliknąć na kwadracik. W tym przypadku sprawdzamy czas przezbrojenia operacji wyprodukowania skrzyni biegów. Widzimy, że czas przezbrojenia zależy od 3 parametrów: rodzaju pojazdu, liczby biegów i typu skrzyni.

W prezentowanym przykładzie widzimy, że zmianie ulegają drugi i trzeci parametr. Następuje zmiana liczby biegów z 5 na 7 i rodzaju skrzyni z manualnej na automatyczną, co powoduje czasy przezbrojeń o długości odpowiednio równej 30 i 60 minut.

Ekran umożliwiający zmianę czasy przezbrajania maszyny

Dynamiczne obliczanie czasów przezbrojeń

Jak w systemie APS dynamiczne obliczyć czasy przezbrojeń

Powyżej widzimy operacje, podczas których wykorzystywane są dwa różne narzędzia. Graficznie wskazują na to ustawione kolory wyświetlanych na planie operacji – kolor fioletowy to jedno narzędzie, kolor zielony inne.

Jeśli przeniesiemy jedną z tych operacji na drugą linię, system APS automatycznie obliczy nowe sekwencje i tam gdzie to konieczne, uwzględni odpowiednio czasy przezbrojeń.

Jak w systemie APS dynamiczne obliczyć czasy przezbrojeń - ciąg dalszy

Przezbrojenia związane ze zmianą narzędzia zostały automatycznie dodane i pojawiły się na planie produkcji. Planista nie musi wykonać więcej niż kilka ruchów myszką, aby uwzględnić na planie niezbędne czasy przezbrojeń.

Automatyczny silnik optymalizacji

Systemy klasy APS potrafią jednak wiele więcej – ich najważniejsze zadanie to optymalizacja planu produkcyjnego, również pod kątem czasu przezbrojeń.

Poniżej widzimy przykładowy plan produkcyjny, dla którego łączny czas przezbrojeń wynosi 9 dni (prawy górny róg ekranu).

Ekran prezentujący przykładowy plan produkcyjny, dla którego łączny czas przezbrojeń wynosi 9 dni (prawy górny róg ekranu)

Wystarczy, że włączymy automatyczny silnik optymalizacji, ustawiając w nim kryteria związane z minimalizacją czasu przezbrojeń. System rozplanuje operacje tak, aby czasy przezbrojeń były jak najmniejsze.

Ekran prezentujący automatycznie zoptymalizowany plan produkcyjny, dla którego łączny czas przezbrojeń wynosi 8 dni (prawy górny róg ekranu)

System natychmiast dokonał aktualizacji planu i ustawił optymalną sekwencję operacji. Sumaryczny czas przezbrojeń skrócił się z 9 do 8 dni.

Pytania i odpowiedzi

Przezbrojenie maszyny to przygotowanie jej do kolejnej operacji, czyli do wytworzenia następnego wyrobu czy zlecenia. Przezbrojenia dokonuje się, jeśli kolejne zlecenie tego wymaga np. ze względu na zmianę narzędzia, nowe ustawienia programu, konieczność wyczyszczenia stanowiska, czy dokonanie niezbędnych pomiarów.

Przezbrojenia maszyn na linii produkcyjnej nie da się uniknąć, jednak można pracować nad skróceniem ich czasu. Nowoczesne firmy stosują do tego celu rozwiązania klasy APS, takie jak system Delmia Ortems Production Scheduler.

Najefektywniejszym sposobem planowania czasu przezbrojeń jest skorzystanie z automatycznego silnika automatyzacji, dostępnego w ramach systemu Delmia Ortems Production Scheduler.

Czynności związane z przezbrojeniem maszyn, choć są nieodłączną częścią procesów produkcyjnych, niestety wpływają negatywnie na elastyczność i efektywność produkcji. Metoda SMED odnosi się wypracowania technik tak, aby ustawianie maszyn pomiędzy kolejnymi operacjami było jak najszybsze (np. poprzez zrobienie wszelkich możliwych czynności w momencie, gdy maszyna jeszcze pracuje).

 

System DELMIA Ortems korzysta z wprowadzonych danych o parametrach i czasach związanych z ustawianiem maszyn, które według metodyki SMED powinny być jak najkrótsze. System dynamicznie “wykrywa” na planie produkcji te miejsca, w których przezbrojenie pomiędzy operacjami musi się wykonać i dodaje dodatkowy potrzebny czas na te czynności. DELMIA Ortems posiada wydajne algorytmy optymalizacji i pozwala planować produkcję tak, aby konieczność przezbrajania maszyn była jak najmniejsza. Oznacza to, że narządzie stara się tworzyć kampanie operacji – a więc grupować na zasobie produkcyjnym kolejno do wykonania operacje, które wykorzystują te same narzędzia, ten sam program, parametry, tę samą konfigurację maszyny itp. Dzięki temu zmniejsza się ilość przezbrojeń, a tym samym skróceniu ulegają cykle produkcyjne i zwiększa się wydajność produkcji. Ponadto system do planowania produkcji DELMIA Ortems dba, aby pozostałe kryteria przygotowania planu były spełnione (w tym zachowanie terminów zamówień) i pozwala znaleźć optymalny harmonogram produkcji dopasowany do Twoich wymagań.

W Delmia Ortems można stworzyć matrycę przezbrojeń uwzględniającą różne parametry przypisane do produktów, np. kolor farby czy narzędzia z jakiego korzysta maszyna. System posiada wbudowane formuły obliczające czas przezbrojenia i automatycznie wykrywa miejsca na planie, gdzie przezbrojenie jest konieczne.

Czasami przezbrojeń w systemie Delmia Ortems zarządza się z poziomu Harmonogramu Produkcji (Delmia Ortems Production Scheduler).

Changeover (czas przezbrajania) – czas potrzebny na przygotowanie maszyny do wykonania kolejnych operacji produkcyjnych (montaż innego narzędzia, zmianę parametrów maszyny, czyszczenie, wykonanie próbnych komponentów itp.). W zależności od produkcji czas ten może wynosić od kilku minut do kilku dni. Odpowiednia optymalizacja tych czasów pozwala na zwiększenie czasu produkcji i jej wydajności.

Masz pytanie? Chciałbyś dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do kontaktu

Jeżeli szukasz systemu do zarządzania produkcją w Twoim przedsiębiorstwie, lub chciałbyś dowiedzieć się więcej o systemie Delmia Ortems to zapraszam do kontaktu.

Ewa Prokulewicz
Business Development Manager

Administratorem Twoim danych osobowych jest Andea Solutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kapelanka 26, 30-347 Kraków, Polska, numer KRS: 0000419451. Celem przetwarzania danych jest odpowiedź na Twoje zapytanie oraz, w przypadku wyrażenia zgody, przekazanie informacji handlowych o naszych produktach i usługach. Masz prawo dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz cofnięcia zgody na kontakt w celach marketingowych w dowolnym momencie - w tym celu wyślij e-mail na adres: rodo@andea.com. Pełna treść informacji o przetwarzaniu danych znajduje się na stronie Polityka prywatności.