ARTYKUŁ

Manufacturing Planner -
Jak stworzyć optymalny scenariusz produkcyjny?

Jak Manufacturing Planner pomaga przy nieoczekiwanej awarii na linii produkcyjnej? Niezapowiedzianym L4 operatora tokarki? Zleceniu od kluczowego klienta na początek przyszłego tygodnia?

Planiści tworzący scenariusze produkcyjne mają nie lada wyzwanie! Od ich pracy zależy wydajność całego zakładu, a przy tak wielu zmiennych trudno jest stworzyć optymalny plan i dopasować go do bieżącej sytuacji w firmie. Dlatego tak ważnym narzędziem jest Manufacturing Planner.

I tu na pomoc planistom przychodzi właśnie DELMIA Ortems APS Manufacturing Planner. Dzięki modułowi do planowania mogą oni łatwo sprawdzić aktualne obciążenie stanowisk i zaplanować zlecenia tak, aby w pełni wykorzystać potencjał wszystkich maszyn i pracowników.

Jak działa DELMIA Ortems Manufacturing Planner?

Najważniejsze informacje o planie produkcyjnym znajdują się w podstawowym widoku narzędzia. APS Manufacturing Planner pokazuje graficznie wszystkie maszyny i umieszcza je na osi czasu. 

Aby planista wykrył przeciążenia na danych stanowiskach, wystarczy, że spojrzy na kolorowe kafelki, które reprezentują maszyny i ich status:

Czerwony kafelek – wydajność stanowiska jest przekroczona. 

Pomarańczowy – zbliżasz się do przeciążenia. 

Biały – mieścisz się w wydajności stanowiska.

Niebieski – brak zaplanowanych operacji na danej maszynie.

W zależności od potrzeb, planista może sprawdzić stan pojedynczych maszyn, grup maszyn, wydziałów w firmie, czy nawet osobnych fabryk, w dowolnym okresie. Wystarczy ustawić odpowiednie kryteria w menu narzędzia.

4 metody dostosowania planu do możliwości produkcyjnych dzięki Manufacturing Planner

Koniec z ręcznym, czasochłonnym planowaniem produkcji na tabelkach Excela! Delmia Ortems Manufacturing Planner pozwala planistom zarządzać przeciążeniami zakładu na 4 proste i szybkie sposoby.

1. Przenieś na inny dzień

Jeśli system pokaże, że w danym dniu liczba zadań na maszynie przekracza jej możliwości, wystarczy przenieść zadanie z danego stanowiska na okres, w którym jest ono mniej obciążone.

2. Przenieś zadanie na inną maszynę

Zamiast przenosić zlecenia na inny dzień, planista może też przenieść je na inne stanowisko.

3. Zmień wydajność maszyny

Jeśli z powodu martwego okresu produkcyjnego maszyny przechodzą na wolniejsze obroty, albo odwrotnie – zamieniasz starą maszynę na nową, z większą mocą przerobową – planista może zmienić wydajność stanowiska i wyrównać obciążenia na produkcji.

4. Wyrównaj obciążenia automatycznie

Ostatni sposób jest w pełni automatyczny; system samodzielnie wyrówna obciążenia wszystkich maszyn w danym okresie.

Praca planisty to jednak nie tylko planowanie w długim i średnim terminie. Sprawdź jak przy pomocy DELMII Ortems harmonogramować i optymalizować konkretne zlecenia.