POBIERZ

Inteligentna produkcja i zaawansowane planowanie - onepager

DELMIA Ortems to intuicyjny system klasy APS (Advanced Planning and Scheduling), który umożliwia planowanie, optymalizację i synchronizację produkcji przy wykorzystaniu dostępnych zasobów w celu osiągniecia wymaganych wskaźników biznesowych. Rozwiązanie idealnie sprawdza się̨ przy długo- i średnio i krótkoterminowym planowaniu w obrębie całego przedsiębiorstwa. Pomaga przewidywać zdolności produkcyjne zakładu, synchronizować operacje i dostrajać zasoby produkcyjne tak, aby zwiększyć możliwości realizacji zamówień nawet w sytuacji wystąpienia nieoczekiwanych zaburzeń produkcji. W efekcie produkcja zostaje zoptymalizowana do maksymalnej wydajności przy jednoczesnej minimalizacji jej kosztów.