Dlaczego sam system ERP nie wystarczy do zarządzania zaawansowaną produkcją? – GUIDE

W dobie produkcji na miarę XXI w. trzeba być inteligentnym, elastycznym, responsywnym oraz nieustannie dostosowywać się do wahań rynku. Firmy powinny umieć szybko reagować na niespodziewane zdarzenia w taki sposób, aby utrzymać swoją wydajność i rentowność. Dlatego też potrzebują one zaawansowanych rozwiązań do zarządzania produkcją, takich jak systemy APS – posiłkowanie się jedynie systemami ERP już nie wystarczy. Dlaczego?