Synchronizacja zleceń

Synchronized Requirements Planner

Synchronized Requirements Planner (SRP) obsługuje wielopoziomową strukturę BOM (ang. Bill of Materials). To jeden z trzech, obok harmonogramowania produkcji i planowania produkcji, najważniejszych modułów systemu do planowania i harmonogramowania produkcji DELMIA Ortems. Dzięki niemu możliwe jest automatyczne generowanie zleceń na półwyroby i tworzenie pomiędzy nimi dynamicznych powiązań. W praktyce oznacza to, że system monitoruje wykonanie poszczególnych zadań produkcyjnych (półwyrobów) i w przypadku opóźnień automatycznie koryguje plany produkcyjne.   

     SRP generuje zlecenia dla wszystkich poziomów BOM. Jednocześnie uwzględnia dostępność maszyn, operacji i materiałów w warunkach ograniczonej wydajności. Pełni rolę wspomagającą wobec harmonogramowania produkcji (Production Scheduler) i planowania produkcji (Manufacturing Planner). To komfortowe narzędzie, dzięki któremu opracujesz wiele szczegółowych harmonogramów produkcji w ramach jednego systemu APS (Advanced Planning and Scheduling).

MOCNE STRONY

Mocne strony oprogramowania Synchronized Requirements Planner

  • użytkownik definiuje strategię MRP do poziomu pojedynczego produktu
  • szybka optymalizacja zapasów i stanów magazynowych dla półproduktów
  • łatwa konfiguracja alertów dotyczących nadprodukcji
  • jednoczesne dostarczanie półproduktów z jednego zlecenia dla kilku wyrobów gotowych (Material Overlap Links)
  • optymalizacja zleceń produkcyjnych zsynchronizowana z aktualnym i przewidywanym poziomem zapasów
  • wizualizacja przebiegu zlecenia
  • efektywne wsparcie procesów decyzyjnych