Production Scheduler

Optymalizacja wydajności produkcji

Z UWZGLĘDNIENIEM OGRANICZEŃ ZASOBÓW PRODUKCYJNYCH

DELMIA Ortems Production Scheduler (PS) zapewnia szczegółowe planowanie produkcji w okresie krótkoterminowym. Bazując na sprawdzonym mechanizmie (silniku optymalizacyjnym), optymalizuje wykorzystanie zasobów produkcyjnych, zapewniając w ten sposób zawsze wykonalny, zoptymalizowany plan dzięki właściwemu sekwencjonowaniu operacji na produkcji.

Production Scheduler umożliwia użytkownikowi manualną interakcję z planem. W oparciu o graficzne narzędzia decyzyjne, każdy aspekt planu można modyfikować, mając pewność, że wszystkie ograniczenia produkcyjne i materiałowe będą w pełni respektowane.

CECHY ROZWIĄZANIA (HARMONOGRAMOWNIE)