Synchronized Requirements Planner

Optymalizacja wydajności produkcji

DZIĘKI OBSŁUDZE WIELOPOZIOMOWEJ STRUKTURY BOM

ORTEMS Synchronized Requirements Planner (SRP) jest wykorzystywany do tworzenia wielopoziomowych zestawień materiałów (BOM) i wspólnych zleceń produkcyjnych na półwyroby dla wielu wyrobów gotowych. Zapewnia planowanie produkcji i szczegółowe przygotowywanie harmonogramów produkcji w ramach jednego systemu planowania (APS).

Bazując na sprawdzonym i innowacyjnym silniku optymalizacji oraz zsynchronizowanym MRP, SRP będzie jednocześnie generował zlecenia dla wszystkich poziomów BOM’ów, jak również uwzględniał dostępność maszyn, urządzeń, operacji i materiałów w warunkach ograniczonej wydajności.

CECHY ROZWIĄZANIA (SRP)