ROZWIĄZANIA

DELMIA ORTEMS -

Doskonała produkcja i zaawansowane planowanie

DELMIA Ortems firmy Dassault Systèmes intuicyjny i zaawansowany system klasy APS (Advanced Planning and Scheduling), który umożliwia automatyzację przygotowania i optymalizację planu produkcji z uwzględnieniem dostępnych zasobów w celu osiągnięcia wymaganych wskaźników biznesowych. Rozwiązanie idealnie sprawdza się przy długo- średnio- i krótkoterminowym planowaniu w obrębie całego przedsiębiorstwa. Pomaga przewidywać zdolności produkcyjne zakładu i synchronizować operacje na produkcji tak, aby maksymalizować wydajność zakładów i zwiększyć możliwości realizacji zamówień z zachowaniem terminów ich dostaw.

Systemy APS są rozwinięciem i uzupełnieniem takich programów jak ERP oraz MES. Pobierając dane m.in. o ilości zamówień, tempie produkcji, czy dostępności maszyn, system jest w stanie przedstawić symulacje różnych sytuacji produkcyjnych. Pozwala to nie tylko monitorować postęp produkcji, ale także reagować na ewentualne zmiany w czasie rzeczywistym. Wpływa to na poprawienie efektywności oraz elastyczności firmy, obniżenie kosztów oraz wzrost wydajności procesów.

Firmy korzystające z zaawansowanego podejścia do harmonogramowania produkcji, dzięki automatyzacji tego procesu, są w stanie skrócić czas przygotowania planu produkcji o około 60% i uzyskać pełną kontrolę nad planowaniem i monitorowaniem zleceń produkcyjnych. Dzięki kontroli nad terminami realizacji zamówień trwale utrzymują wysoki poziom satysfakcji klienta nawet w okresach zwiększonego obciążenia czy nieoczekiwanych zaburzeń w produkcji.

najważniejsze funkcje

Planowanie i optymalizacja wydajności zakładu

Optymalizacja stanów magazynowych surowców, elementów i prognozowanych wymagań dotyczących zapasów

Możliwość wglądu w dane i zarządzania dziennym zapotrzebowaniem netto, dostępnym potencjałem produkcyjnym i zapasami materiałów na dowolnym poziomie zestawień materiałowych