WEBINAR

Monitorowanie wskaźników KPI

Rzeczywistość produkcyjna jest bardzo dynamiczna. Często wymaga ona szybkiego działania np. w obliczu awarii gniazda, ale również podejmowania kluczowych decyzji strategicznych takich jak planowanie przeglądów, zaopatrzenia, zakupu nowej maszyny. Zaawansowane narzędzia planistyczne pozwalają automatycznie planować produkcję oraz monitorować efektywność jej realizacji.

Monitorowanie wskaźników KPI

* Webinar już się odbył. Nagranie możesz zobaczyć po uzupełneniu formularza. 

20 września odbył się dziewiąty webinar z cyklu Akademia APS.  Nasi eksperci Igor Pakieła, Małgorzata Bazan i Grzegorz Nowak, skupili sięw nim na możliwościach systemu APS, jakie daje śledzenie i analizowanie kluczowych wskaźników efektywności (ang. KPI, Key Performance Indicators) na planie produkcji.

Pomaga ono także monitorować jakość przygotowanego harmonogramu pod kątem wybranych wartości biznesowych. A także szybko oceniać i właściwie reagować na bieżącą sytuację oraz podejmować decyzje strategiczne.

W drugiej części najnowszego webinaru przedstawiliśmy case study i  korzyści osiągnięte z wdrożenia systemu DELMIA Ortems we francuskiej fabryce Mitsubishi Chemical Performance Polymer (MCCP). Firma miała trudności z zarządzaniem produkcją z powodu prowadzenia dwóch równoległych działań biznesowych, które były planowane ręcznie na ściennych tablicach.

Z DELMIA Ortems firma znacząco skróciła czas przygotowywania planu produkcji oraz poprawiła widoczność i współpracę pomiędzy głównymi działami produkcyjnymi zakładu.

Obecnie dzięki zautomatyzowanemu planowaniu z DELMIA Ortems,  MCCP jest w stanie bardzo szybko reagować na zakłócenia procesu produkcji, dotrzymując zobowiązań wobec swoich klientów.

Zapraszamy!

Na webinarze poruszyliśmy tematy takie jak:

0:00 – 2:20 Wstęp.

2:21 – 5:52 Andea – kim jesteśmy? Prezentacja firmy.

5:52 – 10:17 Struktura systemu APS DELMIA Ortems, Ortems MP, Ortems SRP, Ortems PS.

10:18 – 13:18 Kluczowe wskaźniki efektywności KPI.

13:18 – 17:16 Monitorowanie wskaźników KPI – Obiążenia maszyn.

17:16 – 19:33 Monitorowanie wskaźników KPI – Sposoby użycia.

19:50 – 30:26 Monitorowanie wskaźników KPI – film demo.

30:26 – 40:43 Case study – firma Mitsubishi Chemical Performance Polymer (MCCP).

40:44 – 49:54 Sesja Q&A.

49:55 – 50:44 Zakończenie. Bądźmy w kontakcie!