Manufacturing Planner

Optymalizacja wydajności produkcji

ANALIZA ZDOLNOSCI PRODUKCYJNYCH ZAKŁADU

DELMIA Ortems Manufacturing Planner (MP) uwzględnia wszystkie ograniczenia związane z zasobami i produktami oraz usprawnia procesy średnio- i długoterminowego planowania produkcji. Manufacturing Planner dopasowuje obciążenia związane ze zleceniami pracy do wydajności produkcji i terminów realizacji zamówień, uwzględniając wszelkie ograniczenia. Rozwiązanie umożliwia analizę obciążeń i natychmiastową identyfikację “wąskich gardeł”.

Zaawansowane i interaktywne narzędzia modułu Manufacturing Planner umożliwiają modyfikowanie planu produkcji, symulacje what-if i szybką reakcję na nadzwyczajne sytuacje takie jak problemy z wydajnością czy zmiany w popycie dotyczące zasobów wewnętrznych i podwykonawczych. Mechanizm wyrównywania obciążeń na bieżąco wykrywa przypadki przekroczenia dostępnej wydajności i rekomenduje działania umożliwiające jej zbalansowanie.

CECHY ROZWIĄZANIA (PLAN DŁUGO- i ŚREDNIOTERMINOWY)