Jak zaadaptować planowanie produkcji do rzeczywistości zmienionej kryzysem?

W obliczu kryzysu, kiedy to mamy do czynienia z gwałtownymi zakłóceniami produkcji, planowanie staje się ważniejsze niż kiedykolwiek. Producenci nie mogą już polegać na istniejących procedurach, arkuszach kalkulacyjnych, ręcznych narzędziach ani na pełnej dostępności doświadczonych pracowników.

Dziś kluczowe jest znalezienie odpowiedzi na pytania dotyczące nie tylko dnia dzisiejszego i wyzwań jakie on niesie, ale również jak przygotować się na przyszłość. Dlatego podczas Webinaru skupiliśmy się na tym:

 • w jaki sposób należy kontynuować produkcję i zaspokajać popyt w warunkach niepewności?

 • jak wrócić do standardowych poziomów produkcji w najbardziej wydajny sposób?

 • jakie można wyciągnąć wnioski, aby lepiej przygotować się na przyszłość?

Obejrzyj webinar!

Oto kilka konkretnych przykładów, które zilustrowaliśmy:

 • Zarzadzanie produkcja w sytuacji zmniejszonego popytu:

  • Symulacja zatrzymań linii produkcyjnych

  • Porównywanie scenariuszy

 • Nieplanowane wydarzenia

  • Brak personelu

  • Opóźnienia dostaw surowców

 • Powrót do pełnej produkcji

  • Zwiększenie wydajności linii

  • Wsparcie podejmowania decyzji

Przeanalizuj swoje plany produkcyjne, nie daj się zaskoczyć i bądź gotowy na wiele scenariuszy. Sprawdź w jaki sposób możesz analizować wpływ szybko zmieniającego się otoczenia biznesowego na całą produkcję i jak możesz szybko podejmować trafne decyzje w oparciu o wiarygodne dane.