WEBINAR

Jak szybko podejmować trafne decyzje dzięki zaawansowanym systemom APS?

W trakcie webinaru nasi eksperci, Igor Pakieła i Grzegorz Nowak, zaprezentowali w jaki sposób przy wykorzystaniu i pomocy zaawansowanych narzędzi do planowania produkcji DELMIA Ortems APS Dassault Systèmes możliwe jest zwiększanie marży i przychodu przedsiebiorstwa. A  także zwiększanie efektywności produkcji, minimalizacji jej kosztów oraz zmniejszanie produkcji w toku.

Jak szybko podejmować trafne decyzje dzięki zaawansowanym systemom APS?

* Webinar już się odbył. Nagranie możesz zobaczyć po uzupełneniu formularza. 

Nasi eksperci  przedstawili także w jaki sposób można podnieść jakość obsługi klientów przez obsługę dodatkowych zleceń dzięki optymalizacji produkcji czy dostarczaniu zleceń na czas.

Mimo występowania nieoczekiwanych zdarzeń takich np. jak brak personelu, awaria linii produkcyjnych itp.

W nagraniu zostały odwzorowane i zaprezentowane w systemie DELMIA Ortems APS ciekawe  scenariusze produkcyjne. Między innymi obrazujące jak w szybkozmiennym środowisku produkcyjnym możliwe jest sprostanie nieprzewidzianym zatrzymaniom linii produkcyjnych. Awaria, nieplanowany przestój czy konieczności obsługi dodatkowych nowych zleceń produkcyjnych o wysokim priorytecie przy jednoczesnej realizacji obowiązującego planu produkcyjnego.

Jak szybko podejmować trafne decyzje dzięki zaawansowanym systemom APS?

0:00 – 3:03 Wstęp.

3:03 – 4:58 Jakie wyzwania stoją przed firmami produkcyjnymi w obecnych czasach?

4:59 – 7:47 Trzy główne grupy współczesnych wyzwań w procesie planowania produkcji – biznesowe, operacyjne, techniczne.

7:48 – 9:26 Jakie są najbardziej trafne odpowiedzi na aktualne wyzwania w procesie planowania produkcji?

9:27 – 10:11 Jak procesy biznesowe w przedsiębiorstwie pomagają w walce z obecnymi wyzwaniami i zagrożeniami?

10:20 – 11:43 PLM, MOM, Planowanie łańcucha dostaw – trzy główne grupy procesów biznesowych.

11:43 – 14:07 Planowanie łańcucha dostaw i poszczególnych operacji procesu produkcji.

14:07 – 16:40 Ortems SRP, Ortems MP, Ortems PS – struktura systemu DELMIA Ortems APS.

16:41 – 16:56 Sytuacje zakłóceń występujące w planowaniu procesu produkcji – wstęp.

16:57 – 21:32 Prezentacja przykładowych scenariuszy zakłóceń przebiegu procesu produkcji – Zdarzenie – nieplanowany przestój.

21:33 – 24:20 Zdarzenie – opóźnienie planowane/nie zamrożone.

24:22 – 28:09 Zdarzenie – niespodziewane zlecenie z krótkim terminem realizacji.

28:10 – 32:14 Jakie realne korzyści daje wdrożenie systemy DELMIA Ortems?

32:15 – 33:42 Zakończenie. Bądźmy w kontakcie!