CASE STUDY

Jak skrócić czas planowania o 25%? MCPP Case Study

Jak Manufacturing Planner pomaga przy nieoczekiwanej awarii na linii produkcyjnej? Niezapowiedzianym L4 operatora tokarki? Zleceniu od kluczowego klienta na początek przyszłego tygodnia?

Mitsubishi Chemical Performance Polymers (MCPP) jest jednym z wiodących na rynku producentów elastomerów termoplastycznych (TPE) i polichlorku winylu (PVC). Grupa posiada 34 lokalizacje w 17 krajach na świecie, m.in. USA, Brazylii, w Polsce i Francji.

Czy produkcję można planować na kartkach?

Zanim MCPP zdecydowało się sięgnąć po pomoc systemu klasy APS, francuski oddział firmy zarządzał produkcją przy pomocy… kolorowych karteczek przyklejanych do tablicy.

“Często odlatywały lub spadały, co czasami nie pozwalało planować zadań” – powiedział Frédéric Gaborieau, odpowiedzialny za planowanie produkcji TPE we Francji.

Planowanie produkcji w taki sposób zajmowało planistom dużo czasu; musieli dwa razy dziennie przenosić dane z tablic do systemu SAP. Nie mogli też zarządzać operacjami proaktywnie, bo system karteczkowy nie pozwalał im tworzyć symulacji, wizualizacji, analiz “what if”.  Trudno było im wprowadzać zmiany w harmonogramie spowodowane np. nieoczekiwanymi zamówieniami w ostatniej chwili.

Dodatkowo, tylko dwóch ekspertów we francuskiej fabryce znało i pracowało na tablicach. Gdy planistów brakowało, produkcja zwalniała i pojawiały się opóźnienia dla klientów.

Ostatnim wyzwaniem była wymiana danych produkcyjnych pomiędzy fabrykami. O ile wewnętrzne systemy zakładów radziły sobie lepiej lub gorzej z planowaniem, o tyle współpraca z fabrykami z innych lokalizacji była niemożliwa.

Każdy zakład miał swój sposób liczenia, trudny do pogodzenia z systemem innej fabryki.

Podsumowując:

  • Planiści tracili czas, który mogliby poświęcić na strategiczne analizy,
  • Regularnie pojawiały się opóźnienia dostaw i zapomniane produkcje,
  • Płynność produkcji była uzależniona od obecności dwóch pracowników,
  • Nie dało się planować i analizować produkcji globalnie.

 

A zatem, czy produkcję można planować na kartkach? Odpowiedź brzmi: “tak, ale po co się męczyć?” 🙂

Wdrożenie Delmia Ortems

MCPP France potrzebowała narzędzia do harmonogramowania i planowania, które połączy pracę dwóch linii produkcyjnych w wielu lokalizacjach na Świecie i które będzie współpracować z SAP.

Planiści chcieli móc planować produkcję na przynajmniej 2 tygodnie do przodu, reagować na sezonowe zamówienia i nieprzewidziane wydarzenia na linii i realizować produkcję na czas.

Aby zrealizować te zadania, MCPP wybrało DELMIA Ortems Supply Chain Planning and Optimization firmy Dassault Système.

Przed wdrożeniem DELMIA Ortems: MCPP korzystało z tablic i kolorowych karteczek do planowania produkcji. Tylko dwóch pracowników znało i rozumiało ten system.

Po wdrożeniu DELMIA Ortems: jedno, uniwersalne źródło wiedzy, dostępne dla wszystkich fabryk.

Jak Delmia Ortems wpłynęła na planowanie produkcji?

Jedno źródło prawdy, dostępne dla każdego

Po wdrożeniu Delmia Ortems procesy planistyczne zaczęły być modelowane i analizowane w uniwersalnym, jednolitym systemie. Dzięki temu MCPP ma zapewnioną ciągłość działania, nawet w przypadku nieoczekiwanych sytuacji i niedostępności ekspertów.

Wcześniej pianiści dostarczali weekendowy harmonogram produkcji na koniec tygodnia. Kiedy w sobotę pojawiał się problem z dostawą jakiegoś materiału lub zepsutą maszyną, firma musiała  zaplanować produkcję od nowa.

Teraz wszystkie procesy dzieją się w systemie i kierownictwo nie musi awaryjnie dzwonić w weekend do planistów, aby zmienili harmonogram. Inny, uprawniony manager może łatwo wkroczyć do systemu i zoptymalizować plan.

Zwiększona produktywność

Ponad to, dzięki zautomatyzowaniu planowania, wiele zespołów zaczęło pracować szybciej; od działu planowania i zakupów, przez zaopatrzenie, produkcję, logistykę i IT, aż po dział sprzedaży.

Firma przewiduje, że planiści spędzają 2-3 godziny dziennie mniej na planowaniu, a sprzedawcy spędzają 2x mniej czasu na telefonach z dostawcami.

Szybsze, bardziej precyzyjne planowanie

Dzięki DELMIA Ortems kierownik produkcji może teraz przewidywać swoje obłożenie oraz potrzeby materiałowe i kadrowe na kilka tygodni do przodu. Ponieważ interfejs systemu wizualizuję harmonogram i dobrze współpracuje z SAP, planiści czują, że mają pełną kontrolę nad planowaniem. Mogą efektywniej grupować zamówienia i podejmować lepsze decyzje planistyczne i strategiczne.

Wyniki

  • Skrócenie czasu poświęcanego na planowanie o 25% (2-3 godziny dziennie dla każdego planisty).
  • ROI w mniej niż 10 miesięcy,
  • Poprawa współpracy między kierownikiem fabryki, kierownikami ds. planowania a zespołami zakupów, zaopatrzenia, produkcji, IT i sprzedaży,
  • Większe zadowolenie klientów, dzięki lepiej dotrzymywaniem terminów dostaw.

“Proces wdrożenia systemu udał się do tego stopnia, że zaledwie dwa dni po premierze zdecydowaliśmy się usunąć panel ścienny, mimo że początkowo planowaliśmy zachować go jako rozwiązanie zapasowe przez jeden miesiąc”

Frédéric Gaborieau, główny planista rynku TPE we Francji.