Czasy przezbrojeń – definicja, obsługa, optymalizacja

Czynności związane z przygotowaniem maszyn do realizacji różnych operacji produkcyjnych wiążą się z powstawaniem przerw potrzebnych na przezbrojenie. Zmniejszają one dostępność zasobów oraz negatywnie wpływają na elastyczność planu produkcji. Minimalizacja czasów przezbrojeń jest jednym z najczęstszych wyzwań, z którymi mierzą się firmy produkcyjne.

Na kolejnym webinarze Akademii APS, który odbędzie się 23 lutego, omówimy, w jaki sposób zaawansowane systemy do planowania i harmonogramowania produkcji pomagają zwiększyć wydajność fabryki poprzez skuteczne zarządzanie i optymalizowanie czasów przezbrojeń.

Podczas spotkania przybliżymy studium przypadku francuskiej firmy Lavigne – producenta ilustrowanych kalendarzy, upominków biznesowych i markowych artykułów promocyjnych.

Dzięki wdrożeniu systemu DELMIA Ortems Lavigne usprawniła płynność przepływów produkcyjnych, podnosząc tym samym terminowość realizacji zamówień. Pracownicy zyskali lepszą kontrolę i widoczność harmonogramu produkcji, które obecnie stanowi dla nich jedno wiarygodne źródło informacji.

Obejrzyj webinar!

Podczas Webinaru dowiesz się, jak system APS:

definiuje i zarządza czasami przezbrojeń,

automatycznie identyfikuje, oblicza i uwzględnia na planie produkcyjnym czasy przezbrojeń, bazując na zdefiniowanych parametrach związanych z przygotowaniem maszyny,

tworzy realistyczny i optymalny plan produkcji, minimalizując czasy przezbrojeń.