Analiza braków i ograniczeń materiałowych

Zapobieganie ograniczeniom materiałowym należy do jednego z najważniejszych zadań zespołu planującego produkcję. Wymaga nie tylko przygotowania odpowiedniego, realistycznego planu produkcji, ale też przewidywania i reagowania na możliwe zakłócenia w dostawach.

Kolejny webinar Akademii APS odbędzie się 23 listopada i skupi się aktualnym wyzwaniu, które dotyczy wielu przedsiębiorstw produkcyjnych, czyli efektywnym planowaniu z uwzględnieniem braków materiałowych i kalendarzy dostaw.

Przedstawione zostanie studium przypadku grupy Novares, która projektuje, opracowuje i produkuje wtryskiwane części z tworzyw sztucznych, które spełniają potrzeby pojazdów w zakresie autonomii i łączności. Celem Grupy Novares było posiadanie długoterminowego i wiarygodnego planu produkcji, który odzwierciedli wymagania w całym łańcuchu dostaw, począwszy od jej dostawców. Zarządzającym Novares zależało, aby nabyć wszechstronne narzędzie, które scentralizuje i będzie udostępniać informacje, uwzględniając międzynarodowy kontekst z różnymi kulturami i metodami pracy, co jest jedną z kluczowych cech projektu.

Obejrzyj Webinar!

Zapisz się na webinar, aby dowiedzieć się, jak za pomocą systemu APS:

zaplanować realistyczny i wykonalny plan produkcji

kontrolować i optymalizować poziom zapasów

tworzyć odpowiednie harmonogramy dostaw

mieć lepszą kontrolę i lepsze przewidywanie - w całym procesie

zapobiegać załamanym łańcuchom dostaw