Analiza i zapobieganie opóźnieniom w planie produkcji

Terminowość realizacji dostaw jest tym, co wpływa na sukces i przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. Stanowi to dla Ciebie wyzwanie? Szukasz rozwiązania, dzięki któremu będziesz mógł stworzyć harmonogram produkcji dostosowany do możliwości produkcyjnych Twojego zakładu? Albo chcesz przygotować się na obsługę nagłych, nieoczekiwanych zamówień tak, aby nie wystąpiły niepożądane opóźnienia?

Już 13 kwietnia odbędzie się trzeci webinar Akademii APS, tym razem poświęcony tematyce terminowości zleceń. Aby dotrzymywać terminów dostaw ustalonych z klientem niezbędna jest optymalizacja planu produkcji. Do tego potrzebne jest odpowiednie narzędzie, które będzie w stanie przeanalizować dotychczasowe procesy i wyłapać te momenty, w których nie są wykorzystywane maksymalne możliwości produkcyjne. Optymalizacja procesów będzie prowadzić do skrócenia terminów dostaw i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. 

Zaawansowane systemy, takie jak np. DELMIA Ortems Production Scheduler, pozwalają na analizę sytuacji na planie produkcyjnym w przypadku wystąpienia opóźnień i umożliwa podejmowanie właściwych decyzji w celu zapewnienia terminowości. Dzięki temu firma jest w stanie rozwijać się oraz budować swoją pozycję na rynku, tak jak to się stało w przypadku Grupy Speed.

Dzięki wdrożeniu rozwiązania ProductionScheduler, Grupa Speed była w stanie zmienić swój model biznesowy, co umożliwiło zwiększenie wydajności zakładów o 20%, zmniejszenie zapasów i ilości odpadów o odpowiednio 27% i 35%, a także przeniesienie części produkcji do fabryk w USA i Chile. 

Obejrzyj Webinar!

Obejrzyj webinar, aby dowiedzieć się, jak terminowość zleceń wpływa na:

wzrost wydajności zakładów produkcyjnych

zmniejszenie wielkości zapasów i odpadów

pozycję firmy na rynku

wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa produkcyjnego